Základní informace

  • Ubytovací řád ( PDF )
  • Domovní řád ( PDF )
  • Příkaz řediteleč. 6/2021 (PDF)

 

Ubytovací dokumenty pro akademický rok 2022/2023

Další dokumenty

Smlouvy o ubytování

Pro akademický rok 2022/2023

  • Smlouva o ubytování PRO STUDENTY - ČJ/AJ (PDF)
  • Smlouva o ubytování PRO VÍZOVÉ ÚČELY - ČJ/AJ (PDF)
  • Smlouva o smlouvě budoucí - ČJ/AJ(PDF)