HARMONOGRAM UBYTOVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2022/2023, Příloha č. 2 Scénáře ubytování

AR = akademický rok                                                                                                                                                                                                                                                            ZS/LS = zimní/letní semestr

Ž= žadatelé, R=rezervující, VP=výměnné pobyty, LU=letní

ubytování

popis informace

termín

Ž

zahájení podávání žádostí o ubytování na kolejích v AR 2022/2023 s nástupem k ubytování 5.‐16.9.22 (vyhodnocení všech žádostí po 12.8.2022)

od 03.01.22

VP, stáže

zahájení podávání žádostí o ubytování na kolejích pro studenty na stáži nebo studijním výměnném pobytu v ZS (nebo ZS a LS) pro AR 2022/2023, ISKAM4 ‐

Erasmus+ & Exchange Winter 2022 (termín nástupu od 05.09.2022 do 16.09.2022)

od 03.01.22

R

rezervace ubytování na kolejích v AR 2022/2023 (páry a absolventi si rezervují ubytování u hospodářky příslušné koleje), jednotlivá kola rezervací ubytování: 1.kolo 9.5. ‐ 20.5.2022, 2.kolo 20.5. ‐ 31.5.2022, 3.kolo 31.5. ‐ 10.6.2022, 4.kolo 10.6. ‐ 20.6.2022

9.5. ‐ 20.6.2022

R

termín kontroly složení peněžní jistoty pro REZERVUJÍCÍ (ověření zůstatku na kontě ISKAM4 nebo ověření složení peněžní jistoty)

26.07.22

R

výsledky přidělování ubytování na základě REZERVACÍ

29.07.22

R

možnost zrušení rezervací ve lhůtě "do výsledků přidělování ubytování na koleji"

do 29.07.22

Ž

uzávěrka podávání žádostí (do 1.kola) o ubytování na kolejích v AR 2022/2023 s nástupem k ubytování 5.‐16.9.22

12.08.22

Ž

výsledky přidělování ubytování na základě ŽÁDOSTÍ podaných do 12.8.2022

16.08.22

Ž

termín pro úhradu peněžní jistoty pro žadatele o ubytování s ŽÁDOSTÍ podanou do 12.8.2022

do 23.08.22

Ž

možnost zrušení žádostí o ubytování ve lhůtě "po termínu úhrady peněžní jistoty nejpozději do posledního dne řádných nástupů"

24.08. ‐ 16.09.22

Ž

přidělování ubytování na kolejích na základě žádostí podaných po 12.8.2022

viz informační e‐mail, SMS

Ž

termín úhrady peněžní jistoty pro žadatele s žádostí podanou po 12.8.2022 (žadatel dostává společně s rozhodnutím o žádosti informaci e‐mailem nebo SMS)

viz informační e‐mail, SMS

R,Ž

začátek řádných nástupů k ubytování na kolejích

05.09.2022

R,Ž

konec řádných nástupů k ubytování na kolejích

16.09.2022

R,Ž

termín pro podání žádosti o odložení řádného nástupu na kolej (odklad max. do 3.10.2022)

do 16.09.22

VP, stáže

student na stáži nebo studijním výměnném pobytu v ZS (nebo v ZS a LS) platí ubytovací služby, poplatky s tím související a pojištění do 31.10.2022

v den nástupu

R,Ž

možnost zrušení rezervací ubytování ve lhůtě "po výsledcích přidělování ubytování na koleji nejpozději do posledního data řádných nástupů"

17.08. ‐ 16.09.22

R,Ž

nástupy na kolej po řádných termínech nástupu (možné pouze v pracovní dny ve standardních úředních hodinách jednotlivých kolejí)

od 19.09.22

VP, stáže

přijímání žádostí o ubytování na kolejích pro studenty na stáži nebo studijním výměnném pobytu na LS ‐ termín nástupu od 10.02.2023 ‐ 20.02.2023, ISKAM4

"Erasmus+ & Exchange SPRING 2023"

od 03.10.22

R,Ž

termín maximálního odložení řádného nástupu na kolej v ZS s podmínkou podání žádosti o odklad

do 03.10.22

R,Ž

možnost výměny pokoje zájemců ubytovaných na základě žádostí (lze provést pouze v souladu s VUP)

od 17.10.22

R,Ž

možnost zažádat o ubytování "singel use" na AR 2022/2023

od 17.10.22

stáže

uzávěrka přijímání žádostí o ubytování na kolejích v LS pro stáže

do 9.12.22

Ž

výsledky přidělování ubytování na základě žádostí o ubytování na kolejích v LS podaných do 9.12.2022

13.12.22

VP, stáže

termín úhrady peněžní jistoty pro studenta na stáži nebo studijním výměnném pobytu v LS na ČVUT ve výši 5.500,‐ Kč

do 17.01.23

VP, stáže

termín úhrady peněžní jistoty pro studenty na stáži nebo studijním výměnném pobytu v LS na VŠ mimo ČVUT ve výši 5.500,‐ Kč (7 kalendářních dnů před

rezervovaným nástupem na kolej)

7 dnů předem

VP, stáže

termín pro podání žádosti o odložení nástupu na kolej v LS (odklad max. do 27.02.2023) pro studenta na stáži nebo studijním výměnném pobytu

do 10.02.23

VP, stáže

datum odložení nástupu na kolej v LS pro studenta na stáži nebo studijním výměnném pobytu

do 27.02.23

R, Ž

termín dodání aktuálního potvrzení o studiu

do 28.02.23

LU

dodatečné rezervování prázdninového ubytování pro ubytované do konce zkouškového období v LS (páry si rezervují ubytování u hospodářky příslušné koleje)

od 01.03.23

do 31.03.23

VP, stáže

student na stáži nebo studijním výměnném pobytu v LS platí ubytovací služby, poplatky s tím související a pojištění do 31.3.2023 od data nástupu na kolej

v den nástupu

Ubytování do konce zkouškového období v LS

od 05.09.22

do 30.06.23

Ubytování na prázdniny

od 30.06.23

do 04.09.23

Ubytování celoroční, tj. do konce letních prázdnin

od 05.09.22

do 04.09.23

Ubytování dlouhodobé na dobu určitou

od 05.09.22

do 31.08.24

Termín nástupů na kolej pouze pro studenty na stáži nebo studijním výměnném pobytu na ČVUT:

V zimním semestru: 05.09.22 ‐ 16.09.22 včetně, nástupy jsou možné NON STOP přímo na přidělené koleji. Maximální délka ubytování pro ZS je do

08.02.23.

V letním semestru: 10.02.23 ‐ 20.02.23 včetně, nástupy jsou možné NON STOP přímo na přidělené koleji