Příloha č. 2 Scénáře ubytování na kolejích a dalších objektech ČVUT

HARMONOGRAM UBYTOVÁNÍ PRO AR 2023/2024

AR = akademický rok, ZS/LS = zimní/letní semestr v případě termínu od/do platí včetně uvedeného data

Ž = žadatelé
R = rezervující
U = ubytovaní
VP = výměnné pobyty
PU = prázdninové
ubytování
Popis informace termín
Ž zahájení podávání ŽÁDOSTÍ o ubytování na kolejích v AR 2023/2024 v ISKAM4 v pořadníku „20232024“ s nástupem k ubytování
415. 9. 2023 (vyhodnocení všech žádostí po 17. 7. 2023)
od 2. 1. 2023
VP, stáže zahájení podávání ŽÁDOSTÍ o ubytování na kolejích pro studenty na stáži nebo studijním výměnném pobytu v ZS (nebo ZS a LS) pro AR 2023/2024 v ISKAM4 v pořadníku „Erasmus+ & Exchange Winter 2023“ s nástupem k ubytování 415. 9. 2023 (vyhodnocení všech žádostí po 17. 7. 2023) od 2. 1. 2023
R REZERVACE ubytování na kolejích v AR 2023/2024 pro studenty ČVUT a absolventy ČVUT do pěti let od absolvování (páry a absolventi ČVUT
si rezervují ubytování u hospodářky příslušné koleje), jednotlivá kola rezervací ubytování:
1. fáze 920. 5. 2023, 2. fáze 2031. 5. 2023, 3. fáze 31. 5. 10. 6. 2023, 4. fáze 1020. 6. 2023
od 9. 5. 2023
do 20. 6. 2023
R termín úhrady rezervační jistoty pro REZERVUJÍCÍ 26. 6. 2023
R možnost zrušení REZERVACÍ ve lhůtě „do výsledků přidělování ubytování na koleji“ 29. 6. 2023
R výsledky přidělování ubytování na základě REZERVACÍ 30. 6. 2023
Ž uzávěrka podávání ŽÁDOSTÍ o ubytování na kolejích v AR 2023/2024 s nástupem k ubytování 415. 9. 2023 17. 7. 2023
Ž výsledky přidělování ubytování na základě ŽÁDOSTÍ o ubytování studentů ČVUT podaných do 17. 7. 2023 19. 7. 2023
Ž termín úhrady rezervační jistoty pro žadatele o ubytování s ŽÁDOSTÍ podanou do 17. 7. 2023 do 26. 7. 2023
Ž možnost zrušení ŽÁDOSTÍ o ubytování ve lhůtě „po termínu úhrady rezervační jistoty nejpozději do posledního dne řádných nástupů“ do 15. 9. 2023
R vyhodnocení požadavků na „single-use“ ubytování rezervujících studentů ČVUT 31. 7. 2023
Ž výsledky přidělování ubytování na základě ŽÁDOSTÍ o ubytování (ubytovaní nestudující na ČVUT a ostatní žadatelé) viz informační
e-mail, SMS
Ž termín úhrady rezervační jistoty pro žadatele s ŽÁDOSTÍ o ubytování podanou (ubytovaní nestudující na ČVUT a ostatní žadatelé) viz informační
e-mail, SMS
R, Ž termín ŘÁDNÝCH NÁSTUPŮ na kolej v pracovní dny v provozní době od 4. 9. 2023
do 15. 9. 2023
VP,  stáže termín ŘÁDNÝCH NÁSTUPŮ na kolej v ZS pro studenty na stáži nebo studijním výměnném pobytu na ČVUT (NON STOP přímo na přidělené koleji). Maximální délka ubytování pro ZS je do 7. 2. 2024 od 4. 9. 2023
do 15. 9. 2023
R, Ž termín pro podání žádosti o odložení řádného nástupu na kolej (odklad max. do 2. 10. 2023) do 15. 9. 2023
R, Ž možnost zrušení rezervací ubytování ve lhůtě „po výsledcích přidělování ubytování na koleji nejpozději do posledního data řádných nástupů“ do 15. 9. 2023
R, Ž nástupy na kolej po řádných termínech nástupu (možné pouze v pracovní dny ve standardní provozní době jednotlivých kolejí) od 18. 9. 2023
VP,  stáže zahájení podávání ŽÁDOSTÍ o ubytování na kolejích pro studenty na stáži nebo studijním výměnném pobytu v LS pro AR 2023/2024 v ISKAM4 v pořadníku „Erasmus+ & Exchange Winter 2024“ s nástupem k ubytování 920. 2. 2024 od 2. 10. 2023
R, Ž termín maximálního odložení řádného nástupu na kolej v ZS s podmínkou podání žádosti o odklad do 2. 10. 2023
R, Ž možnost výměny pokoje zájemců ubytovaných na základě žádostí lze provést až po uspokojení všech žádostí o ubytování s ohledem na volné kapacity v rámci kolejí ČVUT od 10. 10. 2023
R, Ž možnost zažádat o ubytování „single-use“ na AR 2023/2024 pro nové žadatele z ČVUT od 10.10.2023
VP,  stáže uzávěrka podávání ŽÁDOSTÍ o ubytování pro stáže a výměnné pobyty na kolejích v LS s nástupem k ubytování
920. 2. 2024
do 8. 12. 2023
VP,  stáže výsledky přidělování ubytování na základě ŽÁDOSTÍ o ubytování studentů ČVUT na kolejích v LS podaných do 8. 12. 2023 12. 12. 2023
VP,  stáže termín úhrady rezervační jistoty pro ŽADATELE na stáži nebo studijním výměnném pobytu v LS na ČVUT ve výši 3 500 Kč do 16. 1. 2024
VP,  stáže termín úhrady rezervační jistoty pro žadatele na stáži nebo studijním výměnném pobytu v LS na VŠ mimo ČVUT ve výši 3 500 Kč týden před nástupem
VP,  stáže termín ŘÁDNÝCH NÁSTUPŮ na kolej v LS pro studenty na stáži nebo studijním výměnném pobytu na ČVUT (NON STOP přímo na přidělené koleji). od 9. 2. 2024
do 20. 2. 2024
VP,  stáže termín pro podání žádosti o odložení nástupu na kolej v LS (odklad max. do 26. 2. 2024) pro studenta na stáži nebo studijním výměnném pobytu do 9. 2. 2024
VP,  stáže termín maximálního odložení nástupu na kolej v LS pro studenta na stáži nebo studijním výměnném pobytu do 26. 2. 2024
U termín dodání aktuálního potvrzení o studiu v LS (ne starší 14 dnů) do 29. 2. 2024
PU dodatečné rezervování prázdninového ubytování pro ubytované do konce zkouškového období v LS (páry si rezervují ubytování u hospodářky příslušné koleje) od 1. 3. 2024
do 29. 3. 2024
Ubytování do konce zkouškového období v LS od 4. 9. 2023 do 28. 6. 2024
Ubytování celoroční, tj. do konce letních prázdnin od 4. 9. 2023 do 2. 9. 2024
Ubytování dlouhodobé na dobu určitou od 4. 9. 2023 do 31. 8. 2025
Ubytování na prázdniny od 28. 6. 2024 do 2. 9. 2024