Harmonogram ubytování na kolejích ČVUT pro AR 2021/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             (dále jen "HU")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      (příloha č. 2 ke Scénáři ubytování - účinnost od 1. března 2021)
zkratka dokumentu viz legenda popis informace termín
(VUP) X * Termín on-line podávání žádostí o ubytování na koleji pro AR 2021/2022 POŘADNÍK: "2021-2022" (termín nástupu od 06.09.2021 - 17.09.2021) a příjem on-line  žádostí o ubytování na koleji pro studenta na stáži nebo studijním výměnném pobytu na ZS (nebo ZS a LS) pro AR 2021/2022 POŘADNÍK: "Erasmus+ & Exchange Winter 2021" (termín nástupu od 06.09.2021 do 17.09.2021) od 11.01.21
(VUP) X * Dodatečné rezervování prázdninového ubytování pro ubytované do konce zkouškového období v LS (páry si rezervují ubytování u hospodářky příslušné koleje) od 01.03.21                                 do 31.03.21
(VUP) X * Termín dodání aktuálního potvrzení o studiu. (V případě nedodání potvrzení o studiu české VŠ v LS pro studenty ubytované od začátku AR změna ceny na samopláteckou viz VUP, odd. G, bod a, odst. 5.) do 28.02.21
(VUP) X * V případě nedodání aktuálního potvrzení o studiu české VŠ v LS pro studenty ubytované od začátku AR se mění cena na samopláteckou viz VUP, odd.G, bod a, odst. 5. od 01.03.21
(SU) X * On-line rezervace ubytování  na AR 2021/2022 začínají; (páry si rezervují ubytování u hospodářky příslušné koleje) 10.05.21
(SU) * On-line rezervace ubytování na AR 2021/2022 končí 21.06.21
(VUP) X * REZERVUJÍCÍ - Termín ověření zůstatku finančních aktiv na kontě SÚZ pro rezervujícího (stav konta). Pro potvrzení zájmu o ubytování v ZS je požadováno, aby měl student stav konta 3.500,-Kč nebo více (student na stáži nebo studijním výměnném pobytu musí mít stav konta 5.500,-Kč nebo více) 27.07.21
(VUP) X * REZERVUJÍCÍ - Výsledky přidělování ubytování na koleji  30.07.21
(VUP) X * REZERVACE - rušení rezervace studentem do Výsledků přidělování ubytování na koleji (vrácení celé peněžní jistoty) do 30.07.21
(VUP) X * ŽADATELÉ - Uzávěrka přijímání žádostí o ubytování na koleji do 1. kola přidělování ubytování 13.08.21
(VUP) X * ŽADATELÉ - Výsledky přidělování ubytování na koleji v 1. kole 17.08.21
(VUP) i (SU) X * ŽADATELÉ - Termín úhrady peněžní jistoty pro žadatele (student i stážista) o ubytování na koleji, kterému bylo v 1. kole přiděleno ubytování na koleji. Pro potvrzení zájmu o ubytování v ZS je požadováno, aby student uhradil peněžní jistotu ve výši 3.500,- Kč (student na stáži nebo studijním výměnném pobytu hradí 5.500,- Kč) do 24.08.21
(VUP) X * ŽÁDOSTI - rušení žádosti studentem  po termínu úhrady peněžní jistoty (po 24.08.2021), nejpozději do posledního dne řádných nástupů (do 17.09.2021) (stornopoplatek) 25.08. - 17.09.21
(VUP) X * ŽADATELÉ - Výsledky přidělování ubytování na koleji v dalších kolech (student dostává informaci e-mailem, nebo SMS, i s termínem platby peněžní jistoty, pokud je požadována) viz informační                    e-mail, SMS
(VUP) X * ŽADATELÉ - Termín úhrady peněžní jistoty pro žadatele, který dostane informaci o přidělené koleji po 1. kole přidělování ubytování na koleji (student dostává informaci e-mailem, nebo SMS, i s termínem platby peněžní jistoty, pokud je požadována) viz informační                    e-mail, SMS
(VUP) X * Termín pro podání žádosti o odložení nástupu na kolej v ZS (odklad max. do 4.10.2021) - student platí cenu kolejného/samopláteckou cenu od posledního dne řádných nástupů (dále též "ŘN") do 17.09.21
(SU) X * Před  nástupem k ubytování na koleji (datum nástupu do 17.09.2021 včetně) hradí student ubytovací služby, poplatky s tím související a pojištění bezhotovostním převodem nebo platební kartou na jednom z výběrčích míst nebo přes platební bránu GoPay on-line. Předpokládané finanční náklady za ubytovací služby a poplatky s tím související lze nalézt na https://suz.cvut.cz/sites/default/files/2021-10/financni_naklady_21-22.pdf v den nástupu
(VUP)   ** Student na stáži nebo studijním výměnném pobytu v ZS (nebo v ZS a LS) platí ubytovací služby, poplatky s tím související a pojištění do 31.10.2021 od data nástupu na kolej. Platbu provede bezhotovostním převodem nebo platební kartou na jednom  z výběrčích míst nebo přes platební bránu GoPay on-line. Předpokládané finanční náklady za ubytovací služby a poplatky s tím související lze nalézt na https://suz.cvut.cz/sites/default/files/2021-10/financni_naklady_21-22.pdf v den nástupu
(VUP) X * Začátek řádných nástupů ubytování na koleji 06.09.2021
(VUP) X * Konec řádných nástupů ubytování na koleji 17.09.2021
(VUP) X * REZERVACE - rušení rezervace studentem po výsledcích přidělování ubytování na koleji, ale nejpozději do posledního data řádných nástupů (stornopoplatek) 18.08. - 17.09.21
(VUP) X * Nástupy na kolej od prvního pracovního dne po řádných nástupech (pondělí po řádných nástupech) jsou možné pouze v pracovní dny ve standardních úředních hodinách jednotlivých kolejí od 20.09.21
(SU) X * Před nástupem k ubytování na koleji po 17.09.2021 hradí student ubytovací služby, poplatky s tím související a pojištění za měsíc, v němž k ubytování nastoupil, bezhotovostním převodem nebo platební kartou na kterémkoli z výběrčích míst nebo přes platební bránu GoPay on-line. Předpokládané finanční náklady za ubytovací služby a poplatky s tím související viz https://suz.cvut.cz/sites/default/files/2021-10/financni_naklady_21-22.pdf od 20.09.21
(VUP)   ** Příjem  žádostí o ubytování na koleji pro studenta na stáži nebo studijním výměnném pobytu na LS - termín nástupu (od 04.02.2022 - 14.02.2022) POŘADNÍK: "Erasmus+ & Exchange SPRING 2022" od 01.10.21
(VUP) X * Datum max. odložení nástupu na kolej v ZS - student žádá písemně o odložení nástupu na kolej do 04.10.21
(VUP) X * Výměna pokoje ubytovaných studentů v rámci všech kolejí ČVUT. Žadateli bude vyhověno až po uspokojení všech žádostí o ubytování s ohledem na volné kapacity v rámci kolejí ČVUT. od 15.10.21
(VUP) X * Single use ubytování - možnost zažádat o ubytování na AR 2021/2022 na pokoji za single cenu (1,5 násobek ceny ubytování). Žadateli bude vyhověno až po uspokojení všech žádostí o ubytování s ohledem na volné kapacity na dvoulůžkových pokojích v rámci kolejí ČVUT. od 15.10.21
(VUP)   ** Uzávěrka přijímání žádostí o ubytování na koleji v LS  do 10.12.21
(VUP)   ** Výsledky přidělování ubytování na koleji v LS  14.12.21
(VUP)   *** Termín úhrady peněžní jistoty pro studenta na stáži nebo studijním výměnném pobytu v LS na ČVUT ve výši 5.500,- Kč. Student hradí jistotu přes platební bránu GoPay on-line v ISKAM4 (nebo bankovním převodem).  Student může uhradit jistotu včetně pojištění (240,- Kč) do 18.01.22
(VUP)   **** Termín úhrady peněžní jistoty pro studenty na stáži nebo studijním výměnném pobytu v LS na VŠ mimo ČVUT ve výši 5.500,- Kč (je 7 kalendářních dnů před rezervovaným nástupem na kolej) 7 dnů předem
(VUP)   ** Termín pro podání žádosti o odložení nástupu na kolej  v LS (odklad max. do 21.02.2022) pro studenta na stáži nebo studijním výměnném pobytu do 04.02.22
(VUP) X * Termín dodání aktuálního potvrzení o studiu. (V případě nedodání potvrzení o studiu české VŠ v LS pro studenty ubytované od začátku AR změna ceny na samopláteckou  viz VUP, odd.G, bod a, odst. 5.) do 28.02.22
(VUP) X * V případě nedodání aktuálního potvrzení o studiu české VŠ v LS pro studenty ubytované od začátku AR se mění cena na samopláteckou viz VUP, odd. G, bod a, odst. 5. od 01.03.22
(VUP) X   Dodatečné rezervování prázdninového ubytování pro ubytované do konce zkouškového období v LS (páry si rezervují ubytování u hospodářky příslušné koleje) od 01.03.22                                 do 31.03.22
(VUP)   ** Datum odložení nástupu na kolej v LS pro studenta na stáži nebo studijním výměnném pobytu do 21.02.22
       
(VUP) X * Ubytování do konce zkouškového období v LS od 06.09.21                                 do 24.06.22
(VUP) X   Ubytování celoroční, tj. do konce letních prázdnin od 06.09.21                                 do 05.09.22
(VUP) X   Ubytování dlouhodobé na dobu určitou od 06.09.21             do 31.08.23
         
Řádný termín nástupů na kolej: 06.09.21 - 17.09.21 včetně
úřední hodiny:
          Po - Čt:  8:00-11:00 a 12:00-15:00; Pá: 8:00-11:00 a 12:00-14:00
Standardní úřední hodiny po řádných nástupech (od 20.9.2021)
Úřední hodiny ubytovacích kanceláří jednotlivých kolejí se řídí ,od 20.9.21 včetně, úředními hodinami zveřejněnými na  https://suz.cvut.cz/cz/koleje   
         
Termín nástupů na kolej pro studenty na stáži nebo studijním výměnném pobytu:
ZS (nebo ZS a LS)   a) studenti na ČVUT: 06.09.21 - 17.09.21 včetně, nástupy jsou možné NON STOP přímo na přidělené koleji. Maximální délka ubytování pro ZS je do 02.02.22.  
(VUP)     b) studenti na VŠ mimo ČVUT: nastupují v Řádném termínu nástupů v úředních hodinách viz VUP odd. G, bod a, odst. 1.  
LS     a) studenti na ČVUT 04.02.22 - 14.02.22 včetně, nástupy jsou možné NON STOP přímo na přidělené koleji 
(VUP)     b) studenti na VŠ mimo ČVUT: nastupují v termínu nástupů dle potvrzené rezervace v úředních hodinách viz VUP odd. G, bod a, odst.1.
         
  Legenda:  
(SU) Scénář ubytování  
(VUP) Všeobecné ubytovací podmínky  
LS Letní semestr  
ZS Zimní semestr  
ŘN Řádné nástupy  
  Upřesnění a výjimky v HU pro aktuální akademický rok jsou pro studenty označeny "X" a pro studenty na stáži nebo studijním
  výměnném pobytu hvězdičkou (*, **, ***, ****) viz legenda:
X platí pro studenta ( = student, který není na stáži nebo studijním výměnném pobytu) SÚZ ČVUT v Praze
* platí i pro studenta na stáži nebo studijním výměnném pobytu https://suz.cvut.cz/cz
** platí pouze pro studenta na stáži nebo na studijním výměnném pobytu https://suz.cvut.cz/cz/koleje
*** platí pouze pro studenta na stáži nebo na studijním výměnném pobytu na ČVUT https://web.suz.cvut.cz/Login
**** platí pouze pro studenta na stáži nebo studijním výměnném pobytu na VŠ mimo ČVUT
Stav aktiv = stav konta (souhrn všech peněžních prostředků na kontě studenta v ISKAM4)