Dopis studentům

                                                                                                          V Praze 25. 3. 2022

                                                                                                         

Vážené studentky, vážení studenti,

jsem přesvědčený, že situaci na Ukrajině sledujete, vím, že řada z vás se aktivně do pomoci Ukrajině zapojila. ČVUT od prvních dnů deklaruje podporu Ukrajině a aktivně pomáhá. SÚZ ČVUT v rámci této pomoci ubytovala na kolejích téměř tři stovky občanů Ukrajiny, kteří museli opustit své domovy a nemají kam jít. Jedná se především o ženy, maminky s dětmi. Vy se s nimi budete nejčastěji potkávat na Strahově a v Podolí. Prostředí na našich kolejích není ze své povahy pro takové soužití vhodné, skloubit studentský život s čiperností malých dětí, bude někdy obtížné. SÚZ se bude snažit o maximální zachování podmínek, na které jste zvyklí. Přesto si vás dopředu dovolím požádat o trpělivost a pochopení. Zvládli jsme společně na kolejích Covid, věřím, že to společně zvládneme i nyní.

Bc. Michal Vodička
Ředitel SÚZ ČVUT