ŽADATELÉ – přidělování ubytování

Informaci o vyhodnocení dalších žádostí o ubytování obdržíte prostřednictvím ISKAM4 a e-mailu.
Pro potvrzení přiděleného ubytování nezapomeňte uhradit jistotu v termínu, který je uveden v informačním e-mailu.