Veřejné jednání v menze Strahov

Máte otázky, na které byste se chtěli znát odpověď? Právě pro vás jsme připravili diskuzi s vedením SÚZ ČVUT.
Dne 4. října 2023 od 18.00 hod do 19.30 hod v jídelně menzy Strahov můžete na otázky získat odpovědi. 
Otázky můžete už teď psát do Slido. Kód pro přihlášení je #1118951. Uvedené dotazy a odpovědi na ně budou po skončení diskuze opět vyvěšeny na webu SÚZ ČVUT. 
Těšíme se na vás!