Ubytovací dokumenty pro AR 2023/2024

AS ČVUT dnes 26. 4. 2023 projednal na řádném zasedání upravený Scénář ubytování na kolejích a dalších objektech ČVUT vč. příloh s platností pro ubytování na AR 2023/2024. Dokumenty prošly změnami - konkretizovaly se některé body, upravovaly se s přihlédnutím na aktuální dobu. 

Vypíchneme zde několik změn:

Scénář ubytování:

 • V dokumentu je zakotvena úprava týkající se Ceníku škod a také úprava vycházející ze změny v prioritách při přidělování ubytovacích míst. 

Příloha Scénáře ubytování č. 1: Postupy a pravidla při ubytování na kolejích SÚZ ČVUT v Praze:

 • Změna priorit. Ubytování je nejdříve potvrzováno studentům ČVUT a absolventům ČVUT (max. 5 let po absolutoriu), kteří si provedou rezervaci, tzn. nově si rezervace provádějí pouze studenti a absolventi ČVUT (ne déle než 5 let od ukončení studia), následně jsou ubytovací místa přidělována na základě žádostí novým studentům ČVUT nebo nově žádajícím studentům ČVUT (kteří dosud nebyli na kolejích ubytováni) a teprve poté jsou ubytovací místa přidělována studentům dalších škol, studijních programů apod. případně nestudujícím osobám, a to na základě žádostí nikoli již rezervací jako dosud, a to i v případě, že již na kolejích ubytováni aktuálně jsou.
 • Peněžní jistota je nově nazývána „rezervační jistota“ a je v jednotné výši 3500 Kč pro všechny druhy ubytování. 
 • Po přidělení ubytovacího místa se při podpisu smlouvy o ubytování mění rezervační jistota na tzv. „ubytovací jistotu“, která činí 30násobek denní sazby za dané konkrétní ubytování (vznikne doplacením do výše 30násobku denní sazby ceny za ubytování k rezervační jistotě).
 • Inkasní platba probíhá od měsíce října, tzn. v září je třeba provádět platby jiným způsobem než inkasem.
 • Studenti s celoročním ubytováním a stejným ubytovacím místem optimálně nastoupí k ubytování nejpozději 1. 9. 2023.
 • Ukončení prázdninových ubytování 7 dní před zahájením nástupů k ubytováním na kolejích. 

Příloha Scénáře ubytování č. 2: Harmonogram ubytování pro akademický rok 2023/2024:

 • Studenti dokládají potvrzení o studiu i v LS (kromě studentů a absolventů ČVUT, kteří mají údaje načteny v ISKAM).
 • Vyhodnocení žádostí o single-use ubytování rezervujících studentů ČVUT a absolventů ČVUT (s absolutoriem ne více než 5 let) do 31. 7. 2023.

Příloha Scénáře ubytování č. 3: Všeobecné ubytovací podmínky:

 • Výše uvedené změny (rezervační jistota, atd.)
 • SÚZ není odpovědná za soukromý nábytek vnesený ubytovaným.
 • Menší úpravy týkající se preventivní kontroly pokojů a postupu při potřebě přestěhování z důvodů nikoli na straně ubytovaného.
 • Povinnost ubytovaného uhradit škody způsobené ubytovateli v souladu s Ceníkem za způsobené škody na majetku SÚZ ČVUT v Praze pro ubytované.
 • Upřesnění/doplnění podmínek ukončení Smlouvy o ubytování.
 • Aktualizace ochrany osobních údajů.

Příloha Scénáře ubytování č. 4: Ceník náhrad, poplatků, paušálních plateb, pokut a dalších služeb poskytovaných SÚZ ČVUT s platností od 4. 9. 2023:

 • Rezervační jistota (a pokuta ve výši rezervační jistoty) ve výši 3500 Kč stejná pro všechny ubytované.
 • Ubytovací jistota ve výši 30násobku denní sazby ubytování bude pro všechny ubytované (vznikne doplacením 30násobku denní sazby ubytování k rezervační jistotě).

V projednaných dokumentech byly vypořádány připomínky dotčených osob a zároveň byly vypořádány připomínky projednané na zasedání KSÚZ konaném dne 21. 4. 2023.
Po vyvěšení dokumentů na web SÚZ ČVUT doplníme tuto zprávu i o linky na příslušné dokumenty.
Anglickou verzi doplníme později.