SHOW Strahov – parkování

Důležité upozornění:

⚠️ Z důvodu konání festivalu SHOW Strahov 2024 nebude možné od 23. 4. 8:00 do 25. 4. 12:00 parkovat v areálu kolejí Strahov na velkém placu (buzeráku) a na parkovišti mezi bloky 4 a 8. ⚠️

Studentský klub Silicon Hill prosí, neparkujte v daném časovém úseku na uvedených místech a svá vozidla si ideálně přeparkujte na vzdálenější parkoviště, jinak riskujete poškození svého vozidla alkoholem posilněnými návštěvníky festivalu. 🚐🚫

Děkujeme za spolupráci! 🤝