Příkaz ředitele v říjnu 2023

Příkaz ředitele č. SÚZ_PŘ_2023_02_V01,
kterým se stanoví cena za kWh elektrické energie na ubytovacích zařízeních vybavených elektroměrem ve správě Správy účelových zařízení ČVUT v Praze.
Cena za 1 kWh elektrické energie v měsíci říjnu 2023 činí 4,68 Kč včetně DPH.
Tento Příkaz nabývá platnosti dnem vydání a účinnosti dne 1. 10. 2023.

Dokument je ke stažení zde.