Příkaz ředitele na únor 2024

Příkaz ředitele č. SÚZ_PŘ_2024_02_V01,
kterým se stanoví cena za kWh elektrické energie na ubytovacích zařízeních vybavených elektroměrem ve správě Správy účelových zařízení ČVUT v Praze.
Cena za 1 kWh elektrické energie v měsíci únoru 2024 činí 4,78 Kč včetně DPH.
Tento Příkaz nabývá platnosti dnem vydání a účinnosti dne 2. 1. 2024.

Dokument je ke stažení zde.