Příkaz ředitele na prosinec 2023

Příkaz ředitele č. SÚZ_PŘ_2023_04_V01,
kterým se stanoví cena za kWh elektrické energie na ubytovacích zařízeních vybavených elektroměrem ve správě Správy účelových zařízení ČVUT v Praze.
Cena za 1 kWh elektrické energie v měsíci prosinci 2023 činí 5,18 Kč včetně DPH.
Tento Příkaz nabývá platnosti dnem vydání a účinnosti dne 1. 12. 2023.

Dokument je ke stažení zde.