Příkaz ředitele na květen 2024

Příkaz ředitele č. SÚZ_PŘ_2024_04_V03,
kterým se stanoví cena za kWh elektrické energie na ubytovacích zařízeních vybavených elektroměrem ve správě Správy účelových zařízení ČVUT v Praze.
Cena za 1 kWh elektrické energie v měsíci květnu 2024 činí 4,69 Kč včetně DPH.
Tento Příkaz nabývá platnosti dnem vydání a účinnosti dne 1. 5. 2024.

Dokument je ke stažení zde.