Příkaz ředitele č. 7/2023

Příkaz ředitele č. 7/2023,
kterým se stanoví cena za kWh elektrické energie na ubytovacích zařízeních vybavených elektroměrem ve správě Správy účelových zařízení ČVUT v Praze.
Cena za 1 kWh elektrické energie v měsíci květnu roku 2023 činí 5,21 Kč včetně DPH.
Tento Příkaz nabývá platnosti dnem vydání a účinnosti dne 1. 6. 2023.

Dokument je ke stažení zde.