Pravidelné kontroly pokojů na kolejích Strahov

Výskyt nežádoucího hmyzu nás trápí stejně jako vás. 

Události z léta, kdy jsme ukončili několik ubytovacích smluv studentům z důvodu nenahlášení výskytu nežádoucího hmyzu, nás přiměly přijmout přísnější opatření. Zjištěný stav pokoje ze strany nedostatečného úklidu způsoboval hygienickou hrozbu. Pečlivý úklid podlah a eliminace zbytků potravin na pokoji pomáhá předcházet výskytu nežádoucího hmyzu. 

Po pečlivém uvážení jsme se rozhodli postupovat podle Čl. IV odst. 11 Všeobecných ubytovacích podmínek a Čl. 6 odst. 1, písmene z Domovního řádu vysokoškolských kolejí ČVUT a provádět pravidelné kontroly stavu všech pokojů. Frekvence kontrol bude 2x za měsíc. Termín kontroly budete znát s dostatečným předstihem. 

Pokud kontroloři shledají hygienické pochybení, budete vyzváni k nápravě. Pokud náprava ve stanovené lhůtě neproběhne, bude ubytování ukončeno

Chápeme, že s opatřeními možná nesouhlasíte, ale soukromí a čistota nejsou na opačných koncích spektra. Můžeme mít obojí. Pravidelná kontrola úklidu a stavu pokoje není něco, co by vás mělo děsit. Je to jen způsob, jak zajistit na kolejích zdravé a bezpečné prostředí.

Děkujeme za pochopení.