Odpovědi na otázky z veřejného jednání

ŠTĚNICE

Má SÚZ ČVUT v plánu začít bojovat proti štěnicím?

SÚZ ČVUT proti štěnicím zasahuje všemi dostupnými prostředky. V této činnosti jsme kontrolování HS HMP, postupy konzultujeme se SZÚ. Ani Akademický senát ČVUT, který se situací na kolejích dlouhodobě zabývá, systematické selhání v přístupu ke štěnicím neshledal.

Je v „pracovní skupině“ SÚZ ČVUT, Státní zdravotnický ustav, EKOSAN také zástupce studentu? Proč ne?

V tuto chvíli není studentský zástupce členem této pracovní skupiny, ale nic nebrání tomu, aby se zájemce z řad studentů přihlásil a do práce se zapojil.

Existuje manuál postupu zaměstnanců, kdy se co dělá, jaké látky se používají, jasně definované lhůty pro postřik od nahlášení. Toto vše zveřejnit pro ubytované?

Postupy pro případy zjištění výskytu štěnice na pokoji nebo při podezření výskytu mají studenti k dispozici. 

Proč se čeká na postřik štěnic minimálně týden? Vždyť tento přístup je to tak nezodpovědný a neohleduplný na obyvatele.

Není stanoveno, že se na postřik čeká týden. Lhůty závisí také na možnostech desinsekční firmy. Důležité je si uvědomit, že provedený postřik neřeší problém se štěnicemi okamžitě po provedení. Diskusi o likvidaci štěnic není možné vést bez základních znalostí a faktů o výskytu štěnic. Tyto informace se snažíme opakovaně ubytovaným zprostředkovávat, ale jsou také jednoduše dohledatelné a ověřitelné na internetu.

Absolutní čísla - štěnice. Kolik je aktuálně zamořených pokojů? Na kolika byl 1., 2., ..., N. postřik? Jaký je vývoj za poslední (půl)rok? Grafy určitě máte.

Statistiky, které EKOSAN nebo SÚZ ČVUT vedou, uveřejňovat nebudeme. K jejich hodnocení a interpretaci je nezbytná hlubší znalost problému a souvisejících okolností.

Jak je možné, že probíhá kontrola postelí na štěničí hnízda bez našeho vědomí?

Kontrola ANO, ale student musí být informován o vstupu cizí osoby do pokoje. (upraveno od respondenta)

Kontroly na pokojích probíhají vždy po předchozím upozornění, v drtivé většině za přítomnosti ubytovaných studentů. Pokud jsou zaměstnanci nuceni vstoupit na pokoj bez ubytovaných, děje se tak jen ve výjimečných případech a ve dvou osobách. Na problémech se štěnicemi se bohužel významnou měrou podílejí ubytovaní, kteří výskyty nehlásí. Proto je nezbytné kontroly provádět.

REKONSTRUKCE KUCHYNĚK 

Proč jsou plotýnky se 4 vařiči nahrazovány plotýnkami s 2 vařiči, kam se nevejdou dva hrnce vedle sebe? Proč jsou omezovány možnosti vaření (plotýnky, trouby)? Můžeme očekávat návrat trub? Při rekonstrukci koleje v Bubenči tam sporáky zůstaly?

Sporáky s troubou se aktuálně do kuchyněk na Strahově nevrátí. Tyto kuchyňky v současné době nejsou dle našeho názoru stavebně technicky způsobilé k plnohodnotnému vaření (chybějící nebo nefunkční vzduchotechnika). Tento stav samozřejmě chceme do budoucna změnit. Do té doby vnímáme kuchyňky spíše jako „čajové“. Kuchyně na Bubenečské koleji mají po rekonstrukci plně funkční vzduchotechniku a sporáky jsou doplněny o funkční odsavače par.
Dvouplotýnkové vařiče osazujeme z finančních důvodů. Bohužel se ubytovaní k vybavení kuchyněk chovají takovým způsobem, že životnost vařičů je cca 2 měsíce.

Prý jste odebrali trouby, aby studenti více chodili do menz. Je tento krok zlepšením, kvůli kterému se zvedly loni ceny ubytování o 40 %?

Za každého strávníka v menze jsme rádi a s úsměvem v menze vítáme každého studenta. Sporáky s pečící troubou na kuchyňky na Strahově nedáváme z technických důvodů. Právě kuchyňky v současné době nejsou dle našeho názoru stavebně technicky způsobilé k plnohodnotnému vaření (chybějící nebo nefunkční vzduchotechnika). Tento stav samozřejmě chceme do budoucna změnit, do té doby vnímáme kuchyňky spíše jako „čajové“.

Proč v chátrajících kuchyňkách, kde chybí sporák, leží nová kuchyňská deska u stěny už skoro 5 měsíců?

Bez informace, o kterou kuchyňku se konkrétně jedná, neumíme odpovědět. Obecně k takovému postupu nejsou zaměstnanci SÚZ instruováni. 

Proč nepodporujete údržbu a úklid klasických trub na kolejích v Podolí, je to škoda dost lidí by to chtělo používat, na Strahově přitom není problém.

Na kolejích Podolí se dle aktuálních informací nachází tři trouby, které jsou na pokraji životnosti. Nové se po vzoru kuchyněk na kolejích Strahov osazovat nebudou, ze stejných důvodů (viz výše). Každý strávník by si měl uvědomit, že úklid kuchyňského spotřebiče by měl po dovaření provést sám, což je soustavný problém na všech kolejích ČVUT.

Proč na pokoji na bloku 11 po rekonstrukci není nikde místo na lednici? Zamýšlel se nad rekonstrukcí pokoje někdo, kdo by tam chtěl žít?

První dva vzorové pokoje, které byly na bloku 11 vytvořeny opravdu místo na lednici neměly. Po námětech na zlepšení, kdy byl toto jedním z bodů, se do následujících pokojů s lednicí počítá.

Jaké jsou důvody pro uzavření restaurace na Strahově? Proč namísto „technické důvody“ nenapíšete „pokazilo se to a to, pracujeme na nápravě“?

Restauraci v menze Strahov jsme nemohli otevřít, protože podlahářská firma, která měla za úkol vyměnit podlahovou krytinu, práce provedla nekvalitně a pokládku podlahy musela opravovat. Toto jsou ryze technické důvody z pohledu provozu restaurace.

REKONSTRUKCE BLOKU 4

Proč se B4 zavřel již před prázdninami a studenti museli narychlo hledat ubytování, když se na bloku celé léto nic nedělo?

K rozhodnutí opravit kolej kompletně, tedy ubytované vystěhovat došlo na poslední chvíli z důvodů kompletní opravy sociálních zařízení. Blok č. 4 byl původně určen k letnímu uzavření. Výjimky byly uděleny z důvodu velkého zájmu ubytovaných aktivních členů studentské samosprávy. Tyto výjimky již udělované po této zkušenosti nebudou. Už v létě jsme začali s přípravnými pracemi. Bohužel došlo ke zdržení v rámci výběrových řízení na dodavatele.

Jak pokračuje rekonstrukce bloku 4 a kdy je současné očekávané dokončení? Stále nevidím, že by tam někdo pracoval.

Práce na rekonstrukci sociálek a revitalizaci pokojů byly zahájeny v září. Práce budou prováděny po etapách. Tempo prací bude záviset na finančních možnostech SÚZ ČVUT. Blok bychom chtěli opět zprovoznit v průběhu letního semestru.

Energie jsou drahé, proč se na vyklizeném bloku 4 ještě tři týdny od zavření svítilo na chodbách a sociálkách?

Povinností vrátného je kontrolovat při pravidelných obchůzkách svícení, mohlo tedy dojít k pochybení z této strany. Byli jsme upozorněni na rozvícená světla chvíli po vystěhování bloku. Paní hospodářka byla požádána, aby v tomto smyslu instruovala vrátné, kteří jsou na bloku stabilní. Žádnou další stížnost na stejnou situaci nedostali, problém jsme znovu neshledali.

Proč přes léto byla na bloku 4 vrátná? Vždyť případné otevření mohla řešit služba např. z bloku 3.

Vrátná nebo vrátný byl a stále je na bloku 4 proto, že blok nebyl předán žádné firmě jako stavba. Je tedy naší povinností na tomto objektu zajistit ostrahu. Těžko toto může zajistit vrátný z jiného bloku, kde má za povinnost být přítomen. Přesto, že byl blok uzavřen, probíhaly na bloku vyklízecí práce, údržba stěhovala sklady a demontovala ještě upotřebitelný materiál. 

UBYTOVÁNÍ

Kolik studentů je teď ubytováno na kolejích Strahov?

K datu 30. 9. 2023 je ubytováno 4 126 studentů/samoplátců. Tyto údaje jsou pravidelně zasílány do konference RSS Studentské unie ČVUT, lze se tedy dotázat také zástupců kolejních samospráv.

Kolik pokojů je momentálně neobsazeno na Strahově z důvodu rekonstrukce atd?

Z důvodů rekonstrukce na bloku 4 a na bloku 11 a také z důvodu technicky nevyhovujícího stavu pokoje či opakovaného výskytu štěnic je uzavřeno 593 pokojů.

Nedojde k narušovaní soukromí studentu při prohlídkách stavu pokoje? V komerčních nájmech je vstup do objektu definovaný smlouvou a omezuje se, aby nedocházelo k obtěžovaní.

Student (klient) podepisuje ubytovací smlouvu, nikoliv nájemní. Stvrzuje, že se seznámil s veškerými dokumenty, které jsou přílohou smlouvy. V Čl. IV odst. 11 Všeobecných ubytovacích podmínek stvrzuje podpisem: „Ubytovaný je povinen zpřístupnit pokoj za účelem preventivní kontroly. Ubytovaný bude o termínu kontroly informován minimálně 5 pracovních dnů předem. V akutních případech bude kontrola provedena za přítomnosti zástupce studentů bezodkladně; v takovém případě bude proveden zápis do knihy kontrol.“ 
I v nájemní smlouvě je napsáno, že může majitel pravidelně chodit kontrolovat svůj majetek, pokud o tom dopředu dá nájemcům vědět. 

MENZY

V poslední době se snažíte dostat co nejvíce studentů do menzy. Jídlo v menzách je čím dál tím horší, stojí ale pořád víc. Bude se SÚZ ČVUT zaměřovat na kvalitu menz? 

SÚZ ČVUT se věnuje kontrole kvality jídel a velikosti porcí průběžně a trvale. Domníváme se, že v současné době nabízíme strávníkům výběr jídel a kvalitu jídel na vysoké úrovni. Toto tvrzení dokládají aktuální počty jídel, které v menzách vydáváme. Samozřejmě při takto vysokých počtech nemůžeme vyloučit, že se občas něco nepovede na 100 %. To nás vždy mrzí a předem se omlouváme. Každý strávník má v takových případech možnost a měl by jí využívat, jídlo reklamovat u personálu menzy. 

Mohlo by se v menze Strahov podávat snídaňové menu i k večeři? Ne každý si může dovolit dva obědy denně, zvlášť když se neustále zdražuje.

V jídelně to z kapacitních důvodů nelze. Děkujeme ale za podnět. Zkusíme zjistit, která jídla by mohla být zařazena do trvalého menu v restauraci. 

Ceny jídel a pití jsou extrém. 0,5l koly stejně jak v „Mekáči“ a hlavní chod za kilo taky super.

Ceny jídel v menze musí bohužel reflektovat ceny vstupů. Přesto je jejich výše plně konkurenceschopná a pro studenty se studentskou slevou příznivá v porovnání s restauračními provozy.

Proč menza na ČZU dokáže vařit srovnatelná jídla, i bez slevy s cenou nižší než v menze ČVUT se studentskou slevou?

ČZU menzu na Suchdole přímo neprovozuje. V menze vaří komerční firma, která je k cenám jídla smluvně zavázaná. Rozdíl je ve velikosti porcí i kvalitě jídla. Obojí je na našich menzách lepší.  

KOMUNIKACE

Kolik má paní na PR. O dnešku nikdo nevěděl, měla by začít dělat svojí práci pořádně. Když má SÚZ na PR, má dost peněz a nemusí odrbávat studenty.

SÚZ ČVUT nemá PR oddělení. SÚZ má oddělení marketingu a prodeje, jehož zaměstnanci se věnují velké škále činností, ať už uvnitř nebo vně organizace. Jednou z činností je i pověření komunikovat se studenty. 
Hlavním kanálem pro sdělovaní informací je web suz.cvut.cz a kanál na FB, kde informace byly vyvěšeny s dostatečným předstihem. Dle informací jednoho zástupce bloku také dostali email s datem konání zástupci kolejní samosprávy SH. O veřejném jednání byl také spraven Parlament Studentské unie ČVUT. 

Jaký je plat paní na PR a nového Bedbug managera?

Pozice PR manažera na SÚZ ČVUT neexistuje. „Bedbug manager“ vykonává pozici nad rámec svého pracovního určení. 

DISKUZE

Je možné příští debatu udělat dříve jak za 1/4 roku s tím, že tentokrát budou štěnice zakázané téma a bude se řešit jiný z mnoha problémů koleji a menz?

Po shlédnutí názorů na sociálních sítích a přímo v místě diskuze jsme dospěli k názoru, že obě strany od společných jednáních čekaly jiný výsledek. Nespokojenost je na obou stranách. Nechceme, aby diskuze vzbuzovala tolik negativních emocí. Snažíme se získat relevantní podněty pro zlepšení, které bohužel nedostáváme. Koncept veřejných jednání pro tuto chvíli rušíme a v únoru je po vzoru fakult nahradíme anketou, na kterou budou ubytovaní upozorněni mailem.
Stále platí, že pokud máte jakékoliv problémy, obraťte se na kolejního zástupce, který přes vedení SH a dále např. přes RSS předá podněty k diskuzi a nápravě. Také se můžete obrátit na hospodářky jednotlivých kolejí, oddělení pro ubytování a v neposlední řadě na mail suz-dotazy [at] cvut [dot] cz. Děkujeme za pochopení.

Uvědomuje si vedeni SÚZ ČVUT, že studenti na kolejích na rozdíl od nich bydli v tom, co oni vymyslí? Víte, co je to respekt? Od SÚZ už dlouho chybí, studenti se snaží...

Zaměstnanci na SÚZ ČVUT vědí, co je to respekt a jsme si všichni vědomi odpovědnosti, kterou k ubytovaným studentům máme. S tímto vědomím k naší práci všichni přistupujeme. Byli bychom velice rádi, pokud si i studenti budou uvědomovat, že i oni mají svou odpovědnost, že se zavázali k dodržování podmínek v rámci jejich pobytu na kolejích. SÚZ ČVUT dokonce tyto podmínky při jejich nastavování pravidelně se zástupci studentů konzultuje a následně je schvaluje AS ČVUT, kde hlasují i senátoři z řad studentů. 

UPRCHLÍCI Z UKRAJINY

Kolik pokojů je věnováno Ukrajincům?

Uprchlíci z Ukrajiny aktuálně obývají 79 pokojů na bloku č. 2 na Strahově. Jejich ubytování je ze strany MHMP plně hrazeno, případně si za pokoj platí sami. 

Jak dlouho budou ještě tolerování Ukrajinci na Strahově? Děti házejí věci z oken, dělají bordel na chodbě.

My ukrajinské uprchlíky na kolejích netolerujeme! Na základě rozhodnutí vedení univerzity, jsme poskytli ubytování lidem, kteří utekli ze své země před válkou. Stále platí slova pana Rektora, který pronesl: „Tito lidé mohou zůstat na kolejích ČVUT, dokud bude potřeba“. 

OSTATNÍ

Proč se v prostoru kolejí objevuje čím dál víc reklamy? Třeba ta kostka před blokem 7 kolejí Strahov.

Reklamní kostky jsou na Strahově na dobu určitou a jsou zde umístěny za úplatu.

Proč se SÚZ brání výstavbě zrušené pobočky obchodu u B4? Bojíte se, že nebudou lidi chodit do menzy? Neříká to něco o cenách menzy?

Obnovení stánku u bloku č. 4 v jeho původní podobě by pro SÚZ ČVUT nebylo v ničem přínosné. Také přínos pro studenty považujeme za pochybný, ale můžeme se mýlit. Pokud měl zrušený stánek obchodní potenciál, který nevidíme, jistě jeho minulý provozovatel využije některou z možností, která se mu opakovaně nabízí. SÚZ ČVUT ho v tom nebude nijak omezovat a poptávku studentů uspokojí.
S ohledem na otevírací dobu a sortiment zboží, které stánek zrušený před sedmi lety nabízel, souvislost s provozem menzy nevidíme.

Úklidová firma na Podolí dlouhodobě fláká úklid, který je smluven. I přes časté stížnosti skrze studentský klub se úklid nelepší. Neměl by s tím SÚZ ČVUT něco dělat?

Kvalitu poskytovaných služeb tedy i úklidu pravidelně kontrolujeme. Namátkově kontrolujeme i kontrolu kontroly. Přesto k ojedinělým pochybením pracovníků úklidové firmy občas docházet může. Za taková pochybené se všem dotčeným omlouváme. Kroky ke sjednání nápravy činíme.