Nové ceníky s platností od 1. 4.2023

Vážení ubytovaní, 
Akademický senát ČVUT včera 29. 3.2023 na pravidelném zasedání projednal navržený Ceník kolejného a Ceník náhrad, poplatků, paušálních plateb, pokut a dalších služeb SÚZ ČVUT.  V platnost zmíněné ceníky vzejdou 1. 4. 2023. Zároveň také vzejde v platnost nový Ceník ubytování a Ceník ubytování pro zaměstnance ČVUT. 
Jak jsme již zmiňovali, ceny byly navýšeny o míru inflace, tzn. o 15 %. 
Na webu SÚZ ČVUT už jsou nové ceníky vyvěšeny v sekci Ceníky a dokumenty
S přáním příjemného dne SÚZ ČVUT.