Nabídka pomoci CIPS

Milí studenti, i v době platných vládních nařízení nabízí Centrum informačních a poradenských služeb ČVUT své služby – online nebo po telefonu. Toto období může být pro řadu z nás náročné jak po stránce fyzické, tak psychické. Karanténa a nejistoty kolem nastalé situace mohou v některých z nás probouzet například zvýšenou úzkost. Rádi bychom Vás informovali o možnosti využít naše poradenské služby, které jsou důvěrné a bezplatné.

Psychologické poradenství zajišťuje po domluvě prostřednictvím Skype, Zoom, nebo telefonicky Mgr. Miloš Havlík, milos [dot] havlik [at] cvut [dot] cz, tel.: +420 702 030 337, https://www.cips.cvut.cz/poradny/psychologicka-poradna/.

Krizové psychologické poradenství zajišťuje Mgr. Miloš Havlík telefonicky pondělí - pátek od 8:00 do 18:00, tel.: +420 702 030 337.

Psychologické poradenství pro zahraniční studenty zajišťuje po domluvě prostřednictvím Skype Mgr. Katarína Širancová, katarina [dot] sirancova [at] cvut [dot] cz, https://www.cips.cvut.cz/poradny/pcffs/.

Sociálně-právní poradenství zajišťuje prostřednictvím emailového nebo telefonického kontaktu Mgr. Miroslav Huml, jurista [at] cips [dot] cvut [dot] cz, tel.: +420 601 391 611, https://www.cips.cvut.cz/poradny/socialne-pravni-poradna/.

Duchovní poradenství zajišťuje prostřednictvím emailového nebo telefonického kontaktu Ing. ThMgr. Vladimír Slámečka, Ph.D., slamecka [at] fel [dot] cvut [dot] cz, tel.: +420 603 713 363, https://www.cips.cvut.cz/poradny/duchovni-poradna/.

Studijní poradenství zajišťuje prostřednictvím emailového kontaktu Mgr. Taťána Cihlařová, tatana [dot] cihlarpva [at] cips [dot] cvut [dot] cz, https://www.cips.cvut.cz/poradny/studijni-poradna/.

Koučování zajišťuje po domluvě prostřednictvím Skype nebo telefonicky Ing. Markéta Veljačiková, ikova [at] cvut [dot] cz">Marketa.Veljačikova [at] cvut [dot] cz, https://www.cips.cvut.cz/poradny/koucovani/.

Centrum informačních a poradenských služeb ČVUT
Studentský dům, Bechyňova 3
166 36 Praha 6
e-mail: www.cips.cvut.cz