Místní poplatek z pobytu

Dnem 1. 1. 2022 vstoupila v platnost novela zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích. Poplatek se nevztahuje na osoby uvedené v zákoně 565/1990 Sb. v platném znění a ve Vyhlášce Prahy 19/2021, která stanovila výši poplatku na 50 Kč/noc. Tento poplatek se vztahuje na návštěvy ubytovaného. Nově platí, že studenti bydlící na kolejích méně jak 61 dnů jsou osvobozeni od platby místního poplatku z pobytu.