Výskyt nežádoucího hmyzu nás trápí stejně, jako vás ubytované. Věřte, že se problematikou výskytu štěnic v ubytovacích prostorách ČVUT intenzivně zabýváme. V odkazech níže naleznete důležité informace a pokyny, které využijete, pokud se s nežádoucím hmyzem setkáte.

Pokud na svém pokoji nebo ve společných prostorách koleje zjistíte výskyt nežádoucího hmyzu, musíte tuto skutečnost neprodleně nahlásit Vaší hospodářce/vašemu hospodáři nebo jejich zástupu.
V provozní době kolejí je nejrychlejší nahlásit událost prostřednictvím mobilního telefonu nebo osobně v kanceláři bloku (po pracovní době ve vrátnici/recepci bloku).
Hospodář/ka Vám zabezpečí pomoc s identifikací hmyzu (odbornou firmou), dodá informace, jaká opatření je nezbytné dodržovat v souvislosti s likvidací tohoto hmyzu, objedná odbornou dezinsekční firmu na jeho likvidaci a bude vás informovat o termínu zásahu na vašem pokoji.
V případě výskytu štěnic na vašem pokoji na kolejích Strahov obdržíte následující „Pokyny jak se chovat při výskytu štěnic na pokoji“, které jsou konzultovány s odbornou dezinsekční firmou a je nutné je dodržovat viz dokument v odkazech níže.  Na ostatních kolejích obdržíte pokyny od paní hospodářky/pana hospodáře.
Pro úspěch likvidace nežádoucího hmyzu je nezbytné dodržovat veškeré postupy a opatření. 
Děkujeme za spolupráci

POKYNY jak se chovat při výskytu štěnic na pokoji
Otevřený dopis ředitele SÚZ ČVUT k výskytu nežádoucího hmyzu
Dezinsekce