Základní údaje k ubytování na kolejích

České vysoké učení technické v Praze (ČVUT) poskytuje prostřednictvím Správy účelových zařízení (SÚZ) ubytování v 8 ubytovacích areálech, z toho areál kolejí Strahov zajišťuje ubytovací kapacity pro 4600 osob, areál kolejí Podolí zajišťuje 1000 míst a další ubytování poskytují menší koleje soustředěné nejčastěji v kampusu Dejvic např. Dejvická nebo Sinkuleho kolej. ČVUT zajišťuje celkem až 8500 ubytovacích míst.

Ubytování je poskytováno primárně studentům ČVUT, dále pak studentům dalších vysokých škol a studijních programů. Ubytovací smlouvy jsou uzavírány dlouhodobě – např. na 2 roky/rok/akademický rok nebo krátkodobě – na dobu vykonání zkoušky/období letních prázdnin apod. Ubytování se poskytuje na základě rezervací (stávajícím ubytovaným) nebo žádostí (novým zájemcům o ubytování).

Kde a jak získám ubytování na koleji
Podání žádosti o ubytování na koleji

Veškeré informace k ubytování podává ubytovací oddělení SÚZ nebo jsou uvedené v dokumentech na příslušný akademický rok.

Provozní doba a kontakty na oddělení pro ubytování
Ceníky a dokumenty (harmonogram ubytování, scénář ubytování, všeobecné ubytovací pod.)

Informace k platbám kolejného, pojištění, poplatků a dalších plateb

Předpokládané finanční náklady od 1. 1. 2024
Způsoby úhrady kolejného a dalších plateb

VÝSKYT NEŽÁDOUCÍHO HMYZU
Další informace k ubytování na kolejích

Pokyny k nástupu na ubytování na kolejích ČVUT
Informace o POJIŠTĚNÍ studentů ubytovaných na kolejích ČVUT
Vybavení kolejí