Základní informace

 • Zájemci o ubytování na kolejích ČVUT si podávají ŽÁDOST prostřednictvím elektronického informačního systému ISKAM4 .
 • Žádosti o ubytování na PROBÍHAJÍCÍ akademický rok je možné podávat v průběhu celého akademického roku. Tyto žádosti jsou vyřizovány průběžně podle termínu podání.
 • Žádosti o ubytování na následující akademický rok jsou shromažďovány od ledna do poloviny července a vyhodnoceny hromadně v souladu s Harmonogramem ubytování (přednostně jsou místa přidělována studentům ČVUT, dále pak studentům ostatních veřejných VŠ, zahraničních škol, studijních programů a dalším osobám), podrobné informace na ubytovani [at] cvut [dot] cz .
 • Pro zpracování žádosti je třeba uhradit administrativní poplatek 300 Kč – poplatek je splatný po podání žádosti, v případě nezaplacení bude žádost zrušena.
 • Po vyhodnocení žádosti – přidělení ubytování uhradí zájemce rezervační jistotu, která je pro všechny druhy ubytování stanovena na 3500 Kč, čímž bude rezervace dokončena. V případě nutnosti zrušení rezervace, storno podmínky viz Postupy a pravidla při ubytování
 • Zájemce si v žádosti volí preferovanou nebo náhradní kolej, v případě naplnění ubytovacích kapacit je mu ubytování přiděleno na jiné volné koleji (pozn.: menší koleje jako např. Sinkuleho, Dejvická apod. mívají kapacity brzy naplněné) v průběhu roku je možné požádat o stěhování a to od termínu stanoveného v Harmonogramu ubytování. 
 • V případě zájmu o společný pokoj (zájemce má vybraného spolubydlícího, zájemci o ubytování v páru apod.) je možné nejdříve po přidělení ubytování na koleji zažádat u hospodářky koleje o společné ubytování, nelze však zaručit, že ke všem požadavkům bude možné přihlédnout.

Postup podání žádosti o ubytování na kolejích ČVUT

Uchazeči o studium na ČVUT
 1. Po podání přihlášky ke studiu se uchazeč přihlásí do systému ISKAM4 prostřednictvím čísla a hesla přihlášky ke studiu, případně pomocí svého příjmení a rodného čísla/kódu (upozorňujeme, že v okamžiku, kdy je uchazeči po zápisu ke studiu vytvořena plnohodnotná identita ČVUT, přestane mu fungovat přihlášení pomocí čísla a hesla přihlášky).
 2. Po podání on-line žádosti uchazeč uhradí administrativní poplatek podle pokynů, které obdrží z ISKAM4 (e-mail, SMS).
 3. Po obdržení informace o vyhodnocení žádosti a přidělení ubytování uhradí uchazeč rezervační jistotu, tím je rezervace dokončena. Po přidělení ubytování na koleji se uchazeč může obrátit na hospodářku dané koleje s žádostí o konkrétní místo/pokoj (např. při dohodě dvou spolubydlících apod.).
 4. Uchazeč nastoupí k ubytování na koleji ve stanoveném termínu viz. Postupy a pravidla při ubytování na kolejích SÚZ, část V.
Studenti ČVUT
 1. Po přijetí ke studiu se student přihlásí do systému ISKAM4 prostřednictvím uživatelského jména a hesla ČVUT. Studenti ČVUT se specifickým způsobem financování ( např. studenti programu Erasmus, programu Erasmus Mundus, programu CEEPUS a jiné formy krátkodobého studijního pobytu) se přihlásí prostřednictvím svého příjmení a rodného čísla/kódu.
 2. Po podání on-line žádosti student uhradí administrativní poplatek podle pokynů, které obdrží z ISKAM4 (e-mail, SMS).
 3. Po obdržení informace o vyhodnocení žádosti a přidělení ubytování uhradí student rezervační jistotu, tím je rezervace dokončena. Po přidělení ubytování na kolejí se student může obrátit na hospodářku dané koleje s žádostí o konkrétní místo/pokoj (např. při dohodě dvou spolubydlících apod.).
 4. Student nastoupí k ubytování na kolejích ve stanoveném termínu viz Postupy a pravidla při ubytování na kolejích SÚZ ČVUT.
Studenti jiných škol a další nestudující osoby včetně absolventů
 1. Zájemce o ubytování provede registraci do ISKAM4 postupem viz návod přihlášení pro žadatele mimo ČVUT .
 2. Zájemce si vyplní on-line žádost o ubytování a po jejím odeslání uhradí nevratný administrativní poplatek.
 3. Po obdržení informace o vyhodnocení žádosti a přidělení ubytování uhradí zájemce peněžní jistotu, tím je rezervace dokončena. Po přidělení ubytování na koleji se student může obrátit na hospodářku dané koleje s žádostí o konkrétní místo/pokoj (např. při dohodě dvou spolubydlících apod.).
 4. Po nástupu k ubytování předloží žadatel potvrzení o studiu, pokud ho má. V opačném případě nemůže hradit zvýhodněné studentské kolejné, případně se na něj vztahují další opatření.
Provozní doba a kontakty na oddělení pro ubytování
Doplňující informace:

Harmonogram ubytování
Postupy a pravidla pro přidělování ubytování
Ceny kolejného