Žádosti o ubytování stručně a přehledně

 • Žádosti o ubytování se pro akademický rok 2024/2025 podávají od 2. 1. 2024 do 15. 7. 2024.
 • Vyhodnocení žádostí přijatých do 15. 7. 2024 se provede 17. 7. 2024.
 • Žádosti o ubytovaní podané po 15. 7. 2024 se zpracovávají průběžně během celého AR podle ubytovacích kapacit. 
 • Přihlášky se podávají elektronicky přes systém ISKAM4.
 • Preferovaná kolej a náhradní kolej jsou uvedeny do přihlášky, pokud se kapacita naplní je přiděleno ubytování na jiné koleji.
 • Pro zpracování je potřeba uhradit poplatek 300 Kč.
 • Po vyhodnocení žádostí podaných do 15. 7. 2024 je rezervace dokončena úhradou rezervační jistoty ve výši 3 500 Kč nejpozději do 24. 7. 2024.

Postupy a pravidla pro přidělování ubytování
Předpokládané finanční náklady od 1. 1. 2024
Ceny kolejného
FAQ
Harmonogram ubytování
Pokyny k nástupu na ubytování na kolejích ČVUT
Informace o POJIŠTĚNÍ studentů ubytovaných na kolejích ČVUT

Základní informace

 • Zájemci o ubytování na kolejích ČVUT si podávají ŽÁDOST prostřednictvím elektronického informačního systému ISKAM4.
 • Žádosti o ubytování na PROBÍHAJÍCÍ akademický rok je možné podávat v průběhu celého akademického roku. Tyto žádosti jsou vyřizovány průběžně podle termínu podání.
 • Žádosti o ubytování na následující akademický rok jsou shromažďovány od ledna do poloviny července a vyhodnoceny hromadně v souladu s Harmonogramem ubytování (přednostně jsou místa přidělována studentům ČVUT, dále pak studentům ostatních veřejných VŠ, zahraničních škol, studijních programů a dalším osobám), podrobné informace na ubytovani [at] cvut [dot] cz .
 • Pro zpracování žádosti je třeba uhradit administrativní poplatek 300 Kč – poplatek je splatný po podání žádosti, v případě nezaplacení bude žádost zrušena.
 • Po vyhodnocení žádosti – přidělení ubytování uhradí zájemce rezervační jistotu, která je pro všechny druhy ubytování stanovena na 3 500 Kč, čímž bude rezervace dokončena. V případě nutnosti zrušení rezervace, storno podmínky viz Postupy a pravidla při ubytování.
 • Zájemce si v žádosti volí preferovanou nebo náhradní kolej, v případě naplnění ubytovacích kapacit je mu ubytování přiděleno na jiné volné koleji (pozn.: menší koleje jako např. Sinkuleho, Dejvická apod. mívají kapacity brzy naplněné) v průběhu roku je možné požádat o stěhování a to od termínu stanoveného v Harmonogramu ubytování. 
 • V případě zájmu o společný pokoj (zájemce má vybraného spolubydlícího, zájemci o ubytování v páru apod.) je možné nejdříve po přidělení ubytování na koleji zažádat u hospodářky koleje o společné ubytování, nelze však zaručit, že ke všem požadavkům bude možné přihlédnout.

Postup podání žádosti o ubytování na kolejích ČVUT

Uchazeči o studium na ČVUT
 1. Po podání přihlášky ke studiu se uchazeč přihlásí do systému ISKAM4 prostřednictvím e-mailové adresy použité v přihlášce a hesla čísla přihlášky ke studium.
 2. Po podání on-line žádosti uchazeč uhradí administrativní poplatek podle pokynů, které obdrží z ISKAM4 (e-mail, SMS).
 3. Po obdržení informace o vyhodnocení žádosti a přidělení ubytování uhradí uchazeč rezervační jistotu, tím je rezervace dokončena. Po přidělení ubytování na koleji se uchazeč může obrátit na hospodářku dané koleje s žádostí o konkrétní místo/pokoj (např. při dohodě dvou spolubydlících apod.).
 4. Uchazeč nastoupí k ubytování na koleji ve stanoveném termínu viz. Postupy a pravidla při ubytování na kolejích SÚZ, část V.
Studenti ČVUT
 1. Po přijetí ke studiu se student přihlásí do systému ISKAM4 prostřednictvím uživatelského jména a hesla ČVUT. Studenti ČVUT se specifickým způsobem financování ( např. studenti programu Erasmus, programu Erasmus Mundus, programu CEEPUS a jiné formy krátkodobého studijního pobytu) se přihlásí prostřednictvím svého příjmení a rodného čísla/kódu.
 2. Po podání on-line žádosti student uhradí administrativní poplatek podle pokynů, které obdrží z ISKAM4 (e-mail, SMS).
 3. Po obdržení informace o vyhodnocení žádosti a přidělení ubytování uhradí student rezervační jistotu, tím je rezervace dokončena. Po přidělení ubytování na kolejí se student může obrátit na hospodářku dané koleje s žádostí o konkrétní místo/pokoj (např. při dohodě dvou spolubydlících apod.).
 4. Student nastoupí k ubytování na kolejích ve stanoveném termínu viz Postupy a pravidla při ubytování na kolejích SÚZ ČVUT.
Studenti jiných škol a další nestudující osoby včetně absolventů
 1. Zájemce o ubytování provede registraci do ISKAM4 postupem viz návod přihlášení pro žadatele mimo ČVUT .
 2. Zájemce si vyplní on-line žádost o ubytování a po jejím odeslání uhradí nevratný administrativní poplatek.
 3. Po obdržení informace o vyhodnocení žádosti a přidělení ubytování uhradí zájemce peněžní jistotu, tím je rezervace dokončena. Po přidělení ubytování na koleji se student může obrátit na hospodářku dané koleje s žádostí o konkrétní místo/pokoj (např. při dohodě dvou spolubydlících apod.).
 4. Po nástupu k ubytování předloží žadatel potvrzení o studiu, pokud ho má. V opačném případě nemůže hradit zvýhodněné studentské kolejné, případně se na něj vztahují další opatření.
Provozní doba a kontakty na oddělení pro ubytování