Rezervace ubytování na koleji

Rezervace ubytování na koleji pro období letních prázdnin
  • Rezervace ubytování na prázdniny 2024 probíhají v termínu 1. 3. – 29. 3. 2024.
  • Ubytovaní, kteří mají aktuální smlouvu o ubytování uzavřenu do 28. 6. 2024, si mohou provést rezervaci ubytování na koleji pro období letních prázdnin 2024.
Rezervace ubytování na koleji v následujícím AR 2024/25
  • Rezervace ubytování na AR 2024/25 probíhají v termínu od 9. 5. 2024 do 20. 6. 2024.
  • Rezervace ubytování – platí pro studenty a absolventy ČVUT v Praze (u nichž neuběhlo více než 5 let od ukončení studia) bydlící na koleji ČVUT k termínu zahájení rezervací (předpoklad pokračování v ubytování na další akademický rok). 
  • Studenti ČVUT si rezervují ubytování na koleji přes ISKAM.
  • Studenti jiných VŠ podávají před ISKAM žádosti o ubytování.
  • Ubytovaní absolventi ČVUT v Praze si provádějí rezervaci u hospodářky dané koleje (podmínkou rezervace je dodání kopie diplomu z ČVUT ne starší 5 let včetně).
  • Páry si rezervují ubytování na koleji individuálně u hospodářky příslušné koleje.
  • Pokud se Vám nepodaří provést rezervaci ubytování přes webové rozhraní, můžete požádat individuálně o rezervaci ubytování u hospodářky příslušné koleje.

Metodika provedení rezervace na AR 2024/25
Provozní doba a kontakty na Oddělení pro ubytování

Způsoby přihlášení do ISKAM:

Návod přihlášení pro žadatele mimo ČVUT