Aktuality - Obecné

08.04.2021 | Uzavření Technické menzy - studentské a změstnanecké stravování na Studentském domě

V období od 9.4. do 23.4. 2021 bude z provozních důvodů uzavřen provoz Technické menzy Od pondělí 12. 4. 2021 bude otevřena menza Studentský dům pouze pro zaměstnance a studenty ČVUT od 10:30 – do 13:00.

19.03.2021 | Pokyn ředitele č. 4/2021 – technické odhlášení duben 2021

Pokyn ředitele, kterým se stanoví pravidla takzvaného technického odhlášení z ubytování a uplatnění nároku na slevu z kolejného: PDF

16.03.2021 | Informace pro přijíždějící - COVID

Co musím udělat, pokud chci přijet na kolej ČVUT ze země s vysokým rizikem nákazy COVID-19 PDF.

02.03.2021 | Důležité upozornění

S účinností od 1. března 2021 vešlo v platnost MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ Ministerstva zdravotnictví ČR č.j. MZDR 15757/2020-45/MIN/KAN, na jehož základě se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) ve vnitřních prostorách kolejí ČVUT.

SÚZ ČVUT v Praze

01.03.2021 | Dodatečné rezervace na letní prázdniny probíhají 01.–31.03. 2021

Dodatečné rezervování prázdninového ubytování pro ubytované do konce zkouškového období v letním semestru (páry si rezervují ubytování u hospodářky příslušné koleje). Přihlášení do ISKAM4.

18.02.2021 | Podávání nových žádostí o ubytování

Podávání nových žádostí o ubytování pro aktuální akademický rok 2020/21 je znovu otevřeno. V souladu s usnesením vlády ČR ze dne 14.2.2021 je možné na kolejích ČVUT ubytovávat studenty účastnící se výuky a praxe zdravotnických a pedagogických oborů a studenty VŠ, kteří nemají na území ČR jiné bydliště. SÚZ ČVUT v Praze

17.02.2021 | Pokyn ředitele č. 3/2021 – technické odhlášení březen 2021

Pokyn ředitele, kterým se stanoví pravidla takzvaného technického odhlášení z ubytování a uplatnění nároku na slevu z kolejného: PDF

01.02.2021 | Ubytování na zkoušky v lednu a únoru 2021

Informace ohledně ubytování studentů z důvodu vykonání zkoušky v lednu a únoru 2021 zde: https://www.suz.cvut.cz/cz/koleje/informace-a-dokumenty/zkousky2021

20.01.2021 | Pokyn ředitele č. 2/2021 – technické odhlášení únor 2021

Pokyn ředitele, kterým se stanoví pravidla takzvaného technického odhlášení z ubytování a uplatnění nároku na slevu z kolejného: PDF

04.01.2021 | Pokyn ředitele č. 1/2021 – technické odhlášení leden 2021

Pokyn ředitele, kterým se stanoví pravidla takzvaného technického odhlášení z ubytování a uplatnění nároku na slevu z kolejného: PDF

30.12.2020 | Možnost technického vystěhování v lednu 2021

Vážení studenti,
dovolujeme si Vás informovat, že vzhledem k výraznému zhoršení vývoje epidemiologické situace a přesunutí do 5. stupně rizika PES v Praze a v České republice, Správa účelových zařízení ČVUT umožní všem ubytovaným studentům vysokých škol, kteří budou chtít fyzicky opustit koleje nebo koleje již opustili a mají platnou smlouvu o ubytování, tzv. technické odhlášení na leden 2021. Po dobu technického odhlášení bude ubytovaný, za dodržení stanovených podmínek, platit 60 % z běžného kolejného. Požádat o technické odhlášení bude možné podáním žádosti v ISKAM4. Instrukce „jak požádat o technické odhlášení“ budou zveřejněny na webových stránkách SÚZ ČVUT nejpozději do 5. 1. 2021.
SÚZ ČVUT v Praze

22.12.2020 | Návrat na kolej ze zahraničí

Pokud jste ubytovaný na koleji a budete se na kolej vracet ze zahraničí (po svátcích, z technického odhlášení atd.), musíte o vašem návratu informovat Oddělení pro ubytování (ubytovani@suz.cvut.cz), které bude informovat vaši domovskou kolej, aby vám byl návrat umožněn.

Při návratu na kolej se musíte prokázat negativním testem na COVID-19 dle aktuálního nařízení MZV ČR, MV ČR či Vlády ČR pro vstup do České republiky ze země, ze které cestujete.

Pro ty, kteří se budou testovat až v ČR a budou čekat na výsledek testu, můžeme poskytnout dočasné ubytování na koleji Strahov, blok 12. Toto ubytování si vyřídíte na Centrální recepci Strahov blok 1, tel.: 234 678 111, recepce@suz.cvut.cz, cena je 147,– Kč na den. Tato možnost je omezena danou kapacitou.

Děkujeme za spolupráci.

21.12.2020 | PF 2021

SÚZ přeje všem klientům a zaměstnancům klidné vánoční svátky a úspěšný rok 2021.

17.12.2020 | Pozastavení nových žádostí

S ohledem na současnou situaci a v souladu s nařízením vlády ČR od 18.12.2020 nepřijímáme nové žádosti o ubytování.

Děkujeme za pochopení

03.12.2020 | Podávání nových žádostí o ubytování

Podávání nových žádostí o ubytování pro aktuální akademický rok 2020/21 je znovu otevřeno.

SÚZ ČVUT v Praze

30.11.2020 | Otevření stravovacích zařízení

Od čtvrtka 3. 12. bude otevřena Technická menza i pro veřejnost.

Od pondělí 7. 12. budou otevřeny menzy Strahov (snídaně a obědy) a Studentský dům.

25.11.2020 | Pokyn ředitele č. 4/2020 – technické odhlášení prosinec 2020

Pokyn ředitele kterým se stanoví pravidla takzvaného technického odhlášení z ubytování a uplatnění nároku na slevu z kolejného: PDF

02.11.2020 | Pokyn ředitele č. 3/2020, kterým se stanoví pravidla na ubytovacích zařízeních SÚZ

Pokyn ředitele kterým se stanoví pravidla takzvaného technického odhlášení z ubytování a uplatnění nároku na slevu z kolejného: PDF

27.10.2020 | Možnost technického vystěhování

Vážení studenti a klienti SÚZ,
dovolujeme si Vás informovat, že vzhledem k vývoji epidemiologické situace v Praze a v ČR, Správa účelových zařízení ČVUT umožní od 1. 11. 2020 všem studentům a klientům, kteří budou chtít fyzicky opustit koleje nebo koleje již opustili a mají platnou smlouvu o ubytování, tzv. technické odhlášení.

Po dobu technického odhlášení bude ubytovaný, za dodržení stanovených podmínek, platit 30 % z běžného kolejného. Požádat o technické odhlášení bude možné podáním žádosti do 6. 11. 2020. Instrukce „jak požádat o technické odhlášení“ budou zveřejněny na webových stránkách SÚZ ČVUT nejpozději do 2. 11. 2020.

22.10.2020 | Pokyn ředitele č. 2/2020 v souvislosti s COVID-19

Pokyn ředitele kterým se stanoví pravidla v souvislosti s Usnesením vlády ČR č. 1022, 1078 a 1079: PDF

16.10.2020 | Bezplatné testování na COVID-19

Informace pro studenty, kteří zůstali na kolejích z důvodu obavy z návratu domů z důvodu možnosti nakažení členů své domácnosti a chtějí využít bezplatné testování na covid-19 dle informace MZČR. Postup dle sdělení HSHMP je takový, že student kontaktuje svého praktického lékaře, ten vystaví elektronickou žádanku a student se nechá otestovat na některém z odběrových míst.
Student s negativním výsledkem testu opustí koleje, student s pozitivním výsledkem testu bude v rámci kolejí přesunut do izolace. V obou případech je nutné, aby student předal SÚZ informaci o výsledku testu e-mailem na adresu ubytovani@suz.cvut.cz (do předmětu e-mailu je nutno uvést výsledek testu).

14.10.2020 | Pozastavení nových žádostí

S ohledem na současnou situaci do 3. 11. 2020 nepřijímáme nové žádosti o ubytování.

Děkujeme za pochopení

14.10.2020 | Instrukce k omezení provozu kolejí

Zde naleznete instrukce k omezení provozu kolejí podle usnesení vlády ČR č. 1022 ze dne 12. října 2020.

25.09.2020 | Pokyn ředitele č. 1/2020 v souvislosti s COVID-19

PDF

23.09.2020 | COVID-19 – Příkaz ředitele

Příkaz ředitele č. 11/2020 stanovující preventivní postup na ubytovacích zařízeních a v areálu ubytovacích zařízení: zde.

21.09.2020 | ŽADATELÉ – Výsledky přidělování ubytování - 6. kolo

ŽADATELÉ - Výsledky přidělování ubytování na kolejích v 6. kole (pro žádosti podané do 21.09. 2020 včetně) naleznete zde https://web.suz.cvut.cz/Login. Nezapomeňte uhradit peněžní jistotu a ostatní poplatky před nástupem na kolej (jistota: student 3.500 Kč; student na stáži, výměnném pobytu 5.500 Kč). Termín řádných nástupů je 21. – 23. září 2020 v pracovní dny v úředních hodinách. Scénář ubytování https://www.suz.cvut.cz/files/su_2020_2021.pdf Harmonogram ubytování https://www.suz.cvut.cz/files/hu_2020_2021.pdf Předpokládané finanční náklady https://www.suz.cvut.cz/files/financni_naklady_20-21.pdf

21.09.2020 | Menza Studentský dům

Menza Studentský dům zahajuje službu stravování dnem 21.9.2020 (pondělí).

16.09.2020 | Sportoviště

Provoz sportovišť v areálech kolejí Strahov a Podolí se řídí Příkazem rektora č. 16/2020 vydaný dne 14.9.2020, který naleznete na www.cvut.cz. Sportoviště jsou zcela uzavřena od 21.9.2020.

10.09.2020 | Metodický pokyn od 10. 9. 2020

Metodický pokyn pro koleje SÚZ ČVUT v Praze od 10. 9. 2020: zde.

04.09.2020 | ŽADATELÉ – Výsledky přidělování ubytování – 4. kolo

ŽADATELÉ - Výsledky přidělování ubytování na kolejích ve 4. kole (pro žádosti podané do 2. 9. 2020 včetně) naleznete v ISKAM.

Nezapomeňte uhradit peněžní jistotu do 7. 9. 2020 (student: 3.500 Kč; student na stáži nebo výměnném pobytu: 5.500 Kč).

28.08.2020 | ŽADATELÉ - Výsledky přidělování ubytování - 3. kolo

ŽADATELÉ - Výsledky přidělování ubytování na kolejích ve 3. kole (pro žádosti podané do 27.8.2020 včetně) naleznete v ISKAM. Nezapomeňte uhradit peněžní jistotu do 1. 9. 2020 (student: 3.500 Kč; student na stáži nebo výměnném pobytu: 5.500 Kč).

25.08.2020 | ŽADATELÉ – Výsledky přidělování ubytování – 2. kolo

ŽADATELÉ - Výsledky přidělování ubytování na kolejích v 2. kole (pro žádosti podané do 24. 8. 2020 včetně) naleznete zde https://web.suz.cvut.cz/Login . Nezapomeňte uhradit peněžní jistotu do 27. 8. 2020 (student: 3.500 Kč; student na stáži nebo výměnném pobytu: 5.500 Kč).

19.08.2020 | Metodický pokyn pro oblast stravovacích služeb

Metodický pokyn pro oblast stravovacích služeb SÚZ ČVUT v Praze od 19. 8. 2020: zde.

17.08.2020 | ŽADATELÉ - Výsledky přidělování ubytování - 1. kolo

ŽADATELÉ - Výsledky přidělování ubytování na kolejích v 1. kole (pro žádosti podané do 14.8.2020 včetně) naleznete zde https://web.suz.cvut.cz/Login . Nezapomeňte uhradit peněžní jistotu do 24. 8. 2020 (student: 3.500 Kč; student na stáži nebo výměnném pobytu: 5.500 Kč).

31.07.2020 | REZERVUJÍCÍ - Výsledky přidělování ubytování na koleji

Rezervace pro AR 2020/2021 byly vyhodnoceny. Rezervující byli obesláni informačním e-mailem (doporučujeme kontrolovat také spam).

23.07.2020 | Změna termínů odstávky teplé užitkové vody na kolejích Strahov

Z důvodu rekonstrukce kotelen v souvislosti s projektem EPC dojde v areálu kolejí Strahov k postupné odstávce teplé užitkové vody v celkovém období 26.06. 2020 – 07.09.2020 (studená voda poteče). Bližší informace ZDE

15.07.2020 | Metodický pokyn od 15. 7. 2020

Metodický pokyn pro koleje SÚZ ČVUT v Praze od 15. 7. 2020: zde.

19.06.2020 | Metodický pokyn od 19. 6. 2020

Metodický pokyn pro koleje SÚZ ČVUT v Praze od 19. 6. 2020: zde.

11.06.2020 | Přerušení dodávky vody v oblasti Prahy 1 a Prahy 6

Z důvodu opravy hlavního vodovodního řadu bude v sobotu 20. 6. 2020 od 5:00 do neděle 4:00 přerušena v areálu kolejí Strahov dodávka vody. Oprava je realizována firmou Pražské vodovody a kanalizace a. s. Zásobování pitnou vodou po dobu výluky bude zajištěno přistavením cisteren.

Prosíme ubytované, aby se zásobili vodou pro své potřeby včas.

Bližší informace naleznete na stránkách PVK.

01.06.2020 | Den otevřených dveří ředitele SÚZ

5. 6. 2020 (pátek) od 8:00 do 12:00 hodin je možné navštívit v kanceláři ředitele na bloku 1 Strahovských kolejí ředitele SÚZ na Dni otevřených dveří ředitele SÚZ. Přijďte probrat vaše návrhy, postřehy nebo stížnosti.

26.05.2020 | Sportoviště otevřena

Sportoviště v areálech Strahov a Podolí jsou otevřena od 25. 5. 2020.

Dodržujte prosím aktuální nařízení Ministerstva zdravotnictví.

25.05.2020 | ŽADATELÉ - mimo ČVUT - informace o registraci

Vážení noví žadatelé - MIMO ČVUT - registrace byla v ISKAM4 znovu spuštěna.

11.05.2020 | Rezervace na AR 2020/2021: 11. 5. 2020 od 12:00 hod. do 22. 6. 2020 12:00 hod.

Rezervace ubytování na akademický rok 2020/21 pro studenty a absolventy ČVUT (ne starší 5 let včetně) začínají 11. 5. 2020 od 12:00 hod. a končí 22. 6. 2020 ve 12:00 hod. (páry si rezervují ubytování u hospodářky příslušné koleje). Čtěte pozorně metodiku on-line rezervací zde zde

24.04.2020 | Sleva ceny ubytování od 1. 5. 2020 a další opatření

Od května jsou v platnosti nová pravidla.

Úplné znění rozhodnutí ředitele SÚZ naleznete zde: PDF

14.04.2020 | Důležité upozornění pro ubytované

Všichni fyzicky přítomní na kolejích ČVUT si musí neprodleně vyzvednout nový ubytovací průkaz ve vrátnici své koleje, nejpozději do 30. dubna 2020 do 10:00 hod. Ubytovaný bez tohoto průkazu nebude od 1.5.2020 vpuštěn do koleje. Ubytovaní, kteří nebudou mít nový ubytovací průkaz a budou potřebovat vstoupit na svou kolej, budou řešit situaci předem s paní hospodářkou své koleje.

27.03.2020 | Sleva kolejného od 1. 4. 2020 a další opatření

Úplné znění rozhodnutí ředitele SÚZ naleznete zde: PDF

19.03.2020 | Upozornění

UPOZORNĚNÍ na povinnost mít ústa a nos zakrytá rouškou nebo její alternativou na všech veřejných místech a společných prostorách v České republice.
Nařízení vlády České republiky

13.03.2020 | Bezpečnostní doporučení týkající se COVID-19 pro ubytované na kolejích ČVUT

Vážení studenti a ostatní ubytovaní,

dle doporučení rektora ČVUT v Praze vás prosíme, abyste odcestovali domů a volno strávili tam, pokud můžete. Našim společným zájmem je minimalizovat pravděpodobnost nákazy na kolejích.

Všechny ubytovací kanceláře na kolejích i na Strahově bloku 1 jsou uzavřeny. Komunikovat s referentkami, hospodářkami/hospodářem můžete v úředních hodinách e-mailem nebo telefonicky.

13.03.2020 | Omezení provozu stravovacích zařízení

Vážení zákazníci, z důvodu zamezení možného šíření nákazy Koronavirem budou od 13. 3. 2020 od 14:30 hod. až do odvolání uzavřeny všechny menzy, výdejny, bufety SÚZ ČVUT v Praze

02.03.2020 | Dodatečné rezervace na letní prázdniny probíhají 2.–31. 3. 2020

Dodatečné rezervování prázdninového ubytování pro ubytované do konce zkouškového období v letním semestru (páry si rezervují ubytování u hospodářky příslušné koleje). Přihlášení do ISKAM4.

02.03.2020 | Mexický týden (2. 3. – 6. 3. 2020) ve všech menzách ČVUT!

Přijďte a ochutnejte speciality mexické kuchyně. Těšíme se na Vás.

06.02.2020 | Pořadníky 2020/21 jsou otevřeny

Pořadníky pro ubytování studentů ČVUT v akademickém roce 2020/21 jsou otevřeny zde.

31.01.2020 | Den otevřených dveří ředitele SÚZ

Den otevřených dveří ředitele SÚZ se uskuteční 7. 2. 2020 (pátek) od 8:00 do 12:00 hod. v kanceláři ředitele na bloku 1 Strahovských kolejí.

13.01.2020 | Místní poplatek

Dnem 1. 1. 2020 vstoupila v platnost novela zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích. Tato novela ukládá všem ubytovaným na dobu kratší než 60 dní uhradit místní poplatek. Tento poplatek se vztahuje též na návštěvy ubytovaného. Poplatek se nevztahuje na osoby uvedené v zákoně 565/1990 Sb. v platném znění. Vyhláška Prahy 18/2019 stanovila výši poplatku na 21 Kč/noc . Praha.eu

06.01.2020 | ŽADATELÉ - mimo ČVUT – registrace uzavřeny

Vážení noví žadatelé - MIMO ČVUT - jsme nuceni pozastavit registrace v ubytovacím systému ISKAM4 z důvodu vedeného přetlaku žadatelů. Ubytovací kapacita je obsazena. Děkujeme Vám za pochopení. OUS

03.01.2020 | Den otevřených dveří ředitele SÚZ

Den otevřených dveří ředitele SÚZ se uskuteční 10. 1. 2019 (pátek) od 8:00 do 12:00 hodin v kanceláři ředitele na bloku 1 Strahovských kolejí.

11.12.2019 | Změna cen dlouhodobého ubytování od 1. 1. 2020

S účinností od 1. 1. 2020 dochází ke změnám cen ubytování v souladu s Ceníkem kolejného, Ceníkem pro samoplátce – studující, Ceníkem pro samoplátce a Ceníkem pro zaměstnance – Ceníky.
Změny ceníků byly projednány na zasedání Akademického senátu ČVUT v Praze.

S úctou
SÚZ ČVUT v Praze

10.12.2019 | PF 2020

Ředitel SÚZ přeje všem klientům a zaměstnancům klidné vánoční svátky a úspěšný rok 2020.

02.12.2019 | Den otevřených dveří ředitele SÚZ

Den otevřených dveří ředitele SÚZ se uskuteční 6. 12. 2019 (pátek) od 8:00 do 12:00 hodin v kanceláři ředitele na bloku 1 Strahovských kolejí.

23.10.2019 | ŽADATELÉ – Výsledky přidělování ubytování - 12. kolo

ŽADATELÉ - Výsledky přidělování ubytování na kolejích v 12. kole (pro žádosti podané do 22.10. 2019 včetně) naleznete v ISKAM.

Nezapomeňte uhradit peněžní jistotu a ostatní poplatky před nástupem na kolej (jistota: student 3.500 Kč; student na stáži, výměnném pobytu 5.500 Kč).

Termín řádných nástupů je 23. -24. října 2019 v pracovní dny v úředních hodinách.

Předpokládané finanční náklady https://www.suz.cvut.cz/files/financni_naklady_19-20.pdf

Scénář ubytování
Harmonogram ubytování
Předpokládané finanční náklady

17.10.2019 | ŽADATELÉ – Výsledky přidělování ubytování - 11. kolo

ŽADATELÉ - Výsledky přidělování ubytování na kolejích v 11. kole (pro žádosti podané do 16.10. 2019 včetně) naleznete v ISKAM.

Nezapomeňte uhradit peněžní jistotu a ostatní poplatky před nástupem na kolej (jistota: student 3.500 Kč; student na stáži, výměnném pobytu 5.500 Kč).

Termín řádných nástupů je 18. a 21. října 2019 v pracovní dny v úředních hodinách.

Předpokládané finanční náklady https://www.suz.cvut.cz/files/financni_naklady_19-20.pdf

Scénář ubytování
Harmonogram ubytování
Předpokládané finanční náklady

14.10.2019 | ŽADATELÉ – Výsledky přidělování ubytování - 10. kolo

ŽADATELÉ - Výsledky přidělování ubytování na kolejích v 10. kole (pro žádosti podané do 13. 10. 2019 včetně) naleznete v ISKAM.

Nezapomeňte uhradit peněžní jistotu a ostatní poplatky před nástupem na kolej (jistota: student 3.500 Kč; student na stáži, výměnném pobytu 5.500 Kč).

Termín řádných nástupů je 15. - 16. října 2019 v pracovní dny v úředních hodinách.

Scénář ubytování
Harmonogram ubytování
Předpokládané finanční náklady

09.10.2019 | ŽADATELÉ – Výsledky přidělování ubytování - 9. kolo

ŽADATELÉ - Výsledky přidělování ubytování na kolejích v 9. kole (pro žádosti podané do 07.10. 2019 včetně) naleznete v ISKAM.

Nezapomeňte uhradit peněžní jistotu a ostatní poplatky před nástupem na kolej (jistota: student 3.500 Kč; student na stáži, výměnném pobytu 5.500 Kč).

Termín řádných nástupů je 09. - 10. října 2019 v pracovní dny v úředních hodinách.

Scénář ubytování
Harmonogram ubytování
Předpokládané finanční náklady

08.10.2019 | Výkopové práce na Strahově

Od 14. 10. 2019 do konce března bude firma PVS a. s. provádět výkopové práce související s opravou městské kanalizace v areálu kolejí Strahov.

Dbejte prosím zvýšené opatrnosti při pohybu v areálu kolejí Strahov.

Prosím dodržujte výstražné značení.
Předpokládaný harmonogram prací
Koordinační situace

03.10.2019 | ŽADATELÉ – Výsledky přidělování ubytování - 8. kolo

ŽADATELÉ - Výsledky přidělování ubytování na kolejích v 8. kole (pro žádosti podané do 02.10. 2019 včetně) naleznete v ISKAM.

Nezapomeňte uhradit peněžní jistotu a ostatní poplatky před nástupem na kolej (jistota: student 3.500 Kč; student na stáži, výměnném pobytu 5.500 Kč).

Termín řádných nástupů je 04. a 07. října 2019 v pracovní dny v úředních hodinách.

Scénář ubytování
Harmonogram ubytování
Předpokládané finanční náklady

30.09.2019 | ŽADATELÉ – Výsledky přidělování ubytování - 7. kolo

Výsledky přidělování ubytování na kolejích v 7. kole (pro žádosti podané do 29.09.2019 včetně) naleznete v systému ISKAM.

Nezapomeňte uhradit peněžní jistotu a ostatní poplatky před nástupem na kolej (jistota: student 3.500 Kč; student na stáži, výměnném pobytu 5.500 Kč).

Termín řádných nástupů je 01. – 02. října 2019 v pracovní dny v úředních hodinách.

Scénář ubytování
Harmonogram ubytování
Předpokládané finanční náklady

25.09.2019 | ŽADATELÉ – Výsledky přidělování ubytování – 6. kolo

Výsledky přidělování ubytování na kolejích v 6. kole (pro žádosti podané do 23.09. 2019 včetně) naleznete v systému ISKAM.

Nezapomeňte uhradit peněžní jistotu a ostatní poplatky před nástupem na kolej (jistota: student 3.500 Kč; student na stáži, výměnném pobytu 5.500 Kč).

Termín řádných nástupů je 25.–27. září 2019 v pracovní dny v úředních hodinách.

Scénář ubytování
Harmonogram ubytování
Předpokládané finanční náklady

06.09.2019 | ŽADATELÉ - Výsledky přidělování ubytování - 5. kolo

ŽADATELÉ – Přidělování ubytování na kolejích v 5. kole probíhá v období 6. 9. 2019 - 20. 9. 2019; výsledky naleznete v systému ISKAM. Nezapomeňte uhradit peněžní jistotu a ostatní poplatky před nástupem na kolej (jistota: student 3.500 Kč; student na stáži, výměnném pobytu 5.500 Kč). Termín řádných nástupů je 9.–20. září 2019 v pracovní dny v úředních hodinách.

05.09.2019 | Způsoby platby kolejného

Oznamujeme studentům, že od 9.9.2019 budeme přijímat pouze bezhotovostní platby. Více informací na: https://www.suz.cvut.cz/files/platba_kolejneho.pdf

02.09.2019 | ČVUT SÚZ na Twitteru

Vážení studenti, od nynějška nás můžete sledovat i na Twitteru: @CtuSfa

29.08.2019 | ŽADATELÉ – Výsledky přidělování ubytování – 3. kolo

ŽADATELÉ - Výsledky přidělování ubytování na kolejích v 3. kole (pro žádosti podané do 28. 8. 2019 včetně) naleznete zde https://web.suz.cvut.cz/Login.

Nezapomeňte uhradit peněžní jistotu do 2. 9. 2019 (student: 3.500 Kč; student na stáži nebo výměnném pobytu: 5.500 Kč).

26.08.2019 | ŽADATELÉ – Výsledky přidělování ubytování – 2. kolo

ŽADATELÉ - Výsledky přidělování ubytování na kolejích v 2. kole (pro žádosti podané do 25. 8. 2019 včetně) naleznete zde https://web.suz.cvut.cz/Login.

Nezapomeňte uhradit peněžní jistotu do 28. 8. 2019 (student: 3.500 Kč; student na stáži nebo výměnném pobytu: 5.500 Kč).

15.08.2019 | ŽADATELÉ – Výsledky přidělování ubytování – 1. kolo

ŽADATELÉ - Výsledky přidělování ubytování na kolejích v 1. kole (pro žádosti podané do 12.8.2019 včetně) naleznete zde https://web.suz.cvut.cz/Login.

Nezapomeňte uhradit peněžní jistotu do 22. 8. 2019 (student: 3.500 Kč; student na stáži nebo výměnném pobytu: 5.500 Kč).

01.08.2019 | REZERVUJÍCÍ - Výsledky přidělování ubytování na koleji

Rezervace pro AR 2019/2020 byly vyhodnoceny. Rezervující byli obesláni informačním e-mailem (doporučujeme kontrolovat také spam).

26.06.2019 | Krásné prázdniny

Přejeme všem studentům krásné prázdniny na zemi, ve vodě, i ve vzduchu. Moc se na vás těšíme příští akademický rok. #prázdniny @CtuSfa

03.06.2019 | Den otevřených dveří ředitele SÚZ

Další Den otevřených dveří ředitele SÚZ bude 7. 6. 2019 od 8:00 do 12:00 hodin v kanceláři ředitele na bloku 1 Strahovských kolejí.

09.05.2019 | Rezervace na AR 2019/2020: 9. 5. 2019 od 12:00 hod. do 20. 6. 2019 12:00 hod.

Rezervace ubytování (pouze pro ubytované v souladu se Scénářem ubytování 2019/20) na akademický rok 2019/20 začínají 9. 5. 2019 od 12:00 hod. a končí 20. 6. 2019 ve 12:00 hod. (páry si rezervují ubytování u hospodářky příslušné koleje). Metodiku on-line rezervací naleznete zde

01.04.2019 | Spalničky – fakta o onemocnění

V souvislosti s výskytem spalniček v České republice vydala Hygienická stanice hl. m. Prahy toto upozornění.

04.03.2019 | Den otevřených dveří ředitele SÚZ

6. 3. 2020 (pátek) od 8:00 do 12:00 hodin je možné navštívit v kanceláři ředitele na bloku 1 Strahovských kolejí ředitele SÚZ na Dni otevřených dveří ředitele SÚZ. Přijďte probrat vaše návrhy, postřehy nebo stížnosti.

01.03.2019 | Spuštěno podávání žádostí o ubytování AR 2019/2020

On-line podávání žádostí pro AR 2019/20 je spuštěno od 1.3.2019 – Pořadník „2019-2020“ a „Erasmus+ & Exchange Winter 2019“.
Přihlášení do ISKAM4.

01.03.2019 | Dodatečné rezervace na letní prázdniny probíhají 1. – 29.3.2019

Dodatečné rezervování prázdninového ubytování pro ubytované do konce zkouškového období v LS (páry si rezervují ubytování u hospodářky příslušné koleje). Přihlášení do ISKAM4.

11.12.2018 | Změna cen dlouhodobého ubytování od 1.1.2019

S účinností od 1.1.2019 dochází ke změnám cen ubytování v Ceníku kolejného, Ceníku pro samoplátce a Ceníku pro zaměstnance (https://www.suz.cvut.cz/cenik).

06.11.2018 | ŽADATELÉ - mimo ČVUT - informace o registraci

Vážení noví žadatelé - MIMO ČVUT - registrace byla v ISKAM4 znovu spuštěna.

02.11.2018 | Změna cen povinného pojištění

V souladu s novým dodatkem k pojistné smlouvě se s účinností od 2. 11. 2018 mění cena povinného pojištění ze současných 300 Kč na 240 Kč a nadstandardního pojištění ze současných 380 Kč na 310 Kč.

22.10.2018 | ŽADATELÉ - Výsledky přidělování ubytování - 12. kolo

ŽADATELÉ - Výsledky přidělování ubytování na kolejích v 12. kole (žádosti podané do 21.10.2018 vč.); žádosti stáží a studentů na studijním výměnném pobytu naleznete v systému ISKAM. Nezapomeňte uhradit peněžní jistotu a ostatní poplatky do nástupu na kolej (jistota: student - 3.000 CZK; student na stáži, výměnném pobytu - 5.000 CZK), termín řádných nástupů je 22.10.2018 – 24.10.2018 pouze v pracovní dny v úředních hodinách.

Důležité informace:

Scénář ubytování

Harmonogram ubytování

Předpokládané finanční náklady

16.10.2018 | ŽADATELÉ - Výsledky přidělování ubytování - 11. kolo

ŽADATELÉ - Výsledky přidělování ubytování na kolejích v 11. kole (žádosti podané do 15.10.2018 vč.); žádosti stáží a studentů na studijním výměnném pobytu naleznete v systému ISKAM. Nezapomeňte uhradit peněžní jistotu a ostatní poplatky do nástupu na kolej (jistota: student - 3.000 CZK; student na stáži, výměnném pobytu - 5.000 CZK), termín řádných nástupů je 16.10.2018 – 19.10.2018 pouze v pracovní dny v úředních hodinách.

Veškeré informace:

Scénář ubytování

Harmonogram ubytování

Předpokládané finanční náklady

11.10.2018 | ŽADATELÉ - Výsledky přidělování ubytování - 10. kolo

ŽADATELÉ - Výsledky přidělování ubytování na kolejích v 10. kole (žádosti podané do 10.10.2018 vč.); žádosti stáží a studentů na studijním výměnném pobytu naleznete v systému ISKAM. Nezapomeňte uhradit peněžní jistotu a ostatní poplatky do nástupu na kolej (jistota: student - 3.000 CZK; student na stáži, výměnném pobytu - 5.000 CZK), termín řádných nástupů je 11.10.2018 – 15.10.2018 v pracovní dny v úředních hodinách.

Veškeré informace:

Scénář ubytování

Harmonogram ubytování

Předpokládané finanční náklady

05.10.2018 | ŽADATELÉ - Výsledky přidělování ubytování - 9. kolo

ŽADATELÉ - Výsledky přidělování ubytování na kolejích v 9. kole (žádosti podané do 1.10.2018 vč.); žádosti stáží a studentů na studijním výměnném pobytu naleznete v systému ISKAM. Nezapomeňte uhradit peněžní jistotu a ostatní poplatky do nástupu na kolej (jistota: student - 3.000 CZK; student na stáži, výměnném pobytu - 5.000 CZK), termín řádných nástupů je 2.10.2018 – 4.10.2018 v pracovní dny v úředních hodinách.

Veškeré informace:

Scénář ubytování

Harmonogram ubytování

Předpokládané finanční náklady

27.09.2018 | ŽADATELÉ - Výsledky přidělování ubytování - 8. kolo

ŽADATELÉ - Výsledky přidělování ubytování na kolejích v 8. kole (žádosti podané do 27.9.2018 vč.); žádosti stáží a studentů na studijním výměnném pobytu naleznete v systému ISKAM. Nezapomeňte uhradit peněžní jistotu a ostatní poplatky do nástupu na kolej (jistota: student - 3.000 CZK; student na stáži, výměnném pobytu - 5.000 CZK), termín řádných nástupů je 17.9.2018 – 27.9.2018 v pracovní dny v úředních hodinách.

Veškeré informace:

Scénář ubytování

Harmonogram ubytování

Předpokládané finanční náklady

17.09.2018 | ŽADATELÉ - Výsledky přidělování ubytování - 7. kolo

ŽADATELÉ - Výsledky přidělování ubytování na kolejích v 7. kole (žádosti podané do 16.9.2018 vč.); žádosti stáží a studentů na studijním výměnném pobytu naleznete v systému ISKAM. Nezapomeňte uhradit peněžní jistotu a ostatní poplatky do nástupu na kolej (jistota: student - 3.000 CZK; student na stáži, výměnném pobytu - 5.000 CZK), termín řádných nástupů je 17.9.2018 – 27.9.2018 v pracovní dny v úředních hodinách.

Veškeré informace:

Scénář ubytování

Harmonogram ubytování

Předpokládané finanční náklady

12.09.2018 | ŽADATELÉ – Výsledky přidělování ubytování – 6. kolo

ŽADATELÉ – Výsledky přidělování ubytování na kolejích v 6. kole (žádosti podané do 11. 9. 2018 vč.); žádosti stáží a studentů na studijním výměnném pobytu naleznete v systému ISKAM.

Nezapomeňte uhradit peněžní jistotu a ostatní poplatky do nástupu na kolej (jistota: student – 3.000 CZK; student na stáži, výměnném pobytu – 5.000 CZK).

Termín řádných nástupů je 17.–27. září 2018 v pracovní dny v úředních hodinách.

Veškeré informace:

Scénář ubytování

Harmonogram ubytování

Předpokládané finanční náklady

07.09.2018 | ŽADATELÉ - Výsledky přidělování ubytování - 5. kolo

ŽADATELÉ - Výsledky přidělování ubytování na kolejích v 5. kole (žádosti podané do 6.9.2018 vč.); žádosti stáží a studentů na studijním výměnném pobytu naleznete zde https://web.suz.cvut.cz/Login . Nezapomeňte uhradit peněžní jistotu do 11. 9. 2018 (student - 3.000 CZK; student na stáži, výměnném pobytu - 5.000 CZK).

04.09.2018 | ŽADATELÉ - Výsledky přidělování ubytování - 4. kolo

ŽADATELÉ - Výsledky přidělování ubytování na kolejích ve 4. kole (žádosti podané do 3.9.2018 vč.); žádosti stáží a studentů na studijním výměnném pobytu naleznete zde https://web.suz.cvut.cz/Login . Nezapomeňte uhradit peněžní jistotu do 6. 9. 2018 (student - 3.000 CZK; student na stáži, výměnném pobytu - 5.000 CZK).

30.08.2018 | ŽADATELÉ – Výsledky přidělování ubytování – 3. kolo

Výsledky přidělování ubytování na kolejích ve 3. kole (žádosti podané do 29. 8. 2018 vč.); žádosti stáží a studentů na studijním výměnném pobytu naleznete zde https://web.suz.cvut.cz/Login.
Nezapomeňte uhradit peněžní jistotu do 3. 9. 2018 (student – 3.000 CZK; student na stáži, výměnném pobytu – 5.000 CZK).

27.08.2018 | ŽADATELÉ - Výsledky přidělování ubytování - 2. kolo

ŽADATELÉ - Výsledky přidělování ubytování na kolejích ve 2. kole (žádosti podané do 26.8.2018 vč.); žádosti stáží a studentů na studijním výměnném pobytu naleznete zde https://web.suz.cvut.cz/Login . Nezapomeňte uhradit peněžní jistotu do 29. 8. 2018 (student - 3.000 CZK; student na stáži, výměnném pobytu - 5.000 CZK).

17.08.2018 | ŽADATELÉ – Výsledky přidělování ubytování – 1. kolo

ŽADATELÉ – Výsledky přidělování ubytování na kolejí v 1. kole (žádosti podané do 13.8.2018 vč.); žádosti stáží a studentů na studijním výměnném pobytu naleznete zde https://web.suz.cvut.cz/Login .
Nezapomeňte uhradit peněžní jistotu do 24. 8. 2018 (student – 3.000 CZK; student na stáži, výměnném pobytu – 5.000 CZK).

07.08.2018 | Změna sídla ČVUT

Upozorňujeme všechny dodavatele a klienty, že k 1.9.2018 se mění adresa sídla ČVUT. Z původní adresy "Zikova 1903/4" se sídlo mění na "Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6 – Dejvice". Při jakémkoliv obchodním styku se SÚZ doporučujeme uvádět naši místní adresu "Vaníčkova 315/7, 160 17 - Praha 6".

02.08.2018 | REZERVUJÍCÍ - Výsledky přidělování ubytování na koleji

Rezervace pro AR 2018/2019 byly vyhodnoceny. Rezervující byli obesláni informačním e-mailem (doporučujeme kontrolovat také složku spam).

13.06.2018 | Zahájení provozu v Technické menze

Dne 18. 6. 2018 zahajujeme provoz v Menze Technické.
Bližší informace naleznete zde.

10.05.2018 | ON - LINE rezervace na AR 2018/2019: 9. 5. 2018 od 12:00 hod. do 20.6.2018 12:00 hod.

On-line rezervace ubytování (pouze pro ubytované) na akademický rok 2018/19 začínají 9. 5. 2018 od 12:00 hod. a končí 20. 6. 2018 ve 12:00 hod. (páry si rezervují ubytování u hospodářky příslušné koleje). Metodiku naleznete zde

29.01.2018 | Den otevřených dveří - 30. 1. 2018

Dne 30. 1. 2018 pořádáme Den otevřených dveří na všech kolejích ČVUT. Začínáme od 9:00 hod. Bližší informace ZDE

26.01.2018 | ŽADATELÉ - mimo ČVUT - informace o registraci

Vážení noví žadatelé - MIMO ČVUT - registrace byla v ISKAM4 znovu spuštěna.

23.01.2018 | GoPay snížení poplatku

Informujeme o snížení polatku z 1,9 % na 1,5 % při platbě prostřednictvím platební brány GoPay.
Platba kartou na výběrčích místech zůstává bez poplatku.

18.12.2017 | ŽADATELÉ - mimo ČVUT - informace o registraci

Vážení noví žadatelé - MIMO ČVUT - jsme nuceni znovu pozastavit registrace v ubytovacím systému ISKAM4 z důvodu vedeného přetlaku žadatelů. Ubytovací kapacita je obsazena. V případě uvolnění budeme místa uspokojovat individuálně. Děkujeme Vám za pochopení. OUS

01.11.2017 | ZRUŠENÍ MANIPULAČNÍHO POPLATKU - PLATBA KARTOU

S platností od 1. 11. 2017 je ZRUŠEN manipulační poplatek za platbu kartou na Masarykově koleji, koleji Strahov a Podolí.

27.10.2017 | IX. kolo přidělování ubytování na koleji - informace

Dnes bylo vyhodnoceno IX. kolo přidělování ubytování na koleji. Informace byly zaslány e-mailem (viz Váš email v ISKAM4) a byla odeslána sms. Příchozí nerozhodnuté žádosti budou hodnoceny individuálně, po nenastoupených ubytování.

17.10.2017 | VIII. kolo přidělování ubytování na koleji - informace

Dnes bylo vyhodnoceno VIII. kolo přidělování ubytování na koleji. Informace byly zaslány e-mailem (viz Váš email v ISKAM4) a byla odeslána sms. Příchozí nerozhodnuté žádosti budou hodnoceny individuálně, po nenastoupených ubytování. Registrace do ubyt.systému MIMO ČVUT bude spuštěna od 23. 10. 2017. Děkujeme za pochopení.

11.10.2017 | VII. kolo přidělování ubytování na koleji - informace

Dne 9. 10. bylo vyhodnoceno VII. kolo přidělování ubytování na koleji. Informace byly zaslány e-mailem (viz Váš email v ISKAM4) a byla odeslána sms. Nerozhodnuté žádosti budou hodnoceny v dalších kolech, po nenastoupených ubytování. Registrace do ubyt.systému MIMO ČVUT je stále pozastavena. Děkujeme za pochopení.

03.10.2017 | VI. kolo přidělování ubytování na koleji - informace

Dnes bylo vyhodnoceno VI. kolo přidělování ubytování na koleji. Informace byly zaslány e-mailem (viz Váš email v ISKAM4) a byla odeslána sms. Nerozhodnuté žádosti budou hodnoceny v dalších kolech, po nenastoupených ubytování. Registrace do ubyt.systému MIMO ČVUT je stále pozastavena. Děkujeme za pochopení.

18.09.2017 | ŘÁDNÉ NÁSTUPY - ÚŘEDNÍ HODINY

Řádný termín nástupů na kolej: 18.09.17 - 27.09.17 včetně; úřední hodiny: Po - Čt: 8:00-11:00 a 12:00-15:00; Pá: 8:00-11:00 a 12:00-14:00

14.09.2017 | V. kolo přidělování ubytování na koleji - informace

Dnes bylo vyhodnoceno V. kolo přidělování ubytování na koleji. Informace byly zaslány e-mailem (viz Váš email v ISKAM4) a byla odeslána sms. Nerozhodnuté žádosti budou hodnoceny v dalších kolech, po řádných nástupech (informace v Harmonogramu ubytování pro AR 17/18). Děkujeme za pochopení.

08.09.2017 | IV. kolo přidělování ubytování na koleji - informace

Dnes bylo vyhodnoceno IV. kolo přidělování ubytování na koleji. Informace byly zaslány e-mailem (viz Váš email v ISKAM4) a byla odeslána sms. Nerozhodnuté žádosti budou hodnoceny v dalších kolech v návaznosti na uvolňující se kapacitu po studentech, kteří nesplní podmínku zaplacení peněžní jistoty v uvedený termín.

06.09.2017 | ŽADATELÉ - mimo ČVUT - informace o registraci

Vážení noví žadatelé - MIMO ČVUT - jsme nuceni pozastavit registrace v ubytovacím systému ISKAM4 z důvodu vedeného přetlaku žadatelů. Aktuálně evidujeme přetlak >1350 žádostí, ubytovací kapacita je rozdána. Další kola plánujeme v návaznosti na nepotvrzená ubytování od již uspokojených žadatelů. Děkujeme Vám za pochopení. OUS

04.09.2017 | III. kolo přidělování ubytování na koleji - informace

Dnes bylo vyhodnoceno III. kolo přidělování ubytování na koleji. Informace byly zaslány e-mailem (viz Váš email v ISKAM4) a byla odeslána sms. Nerozhodnuté žádosti budou hodnoceny v dalších kolech v návaznosti na uvolňující se kapacitu po studentech, kteří nesplní podmínku zaplacení peněžní jistoty v uvedený termín.

29.08.2017 | II. kolo přidělování ubytování na koleji - informace

Dnes bylo vyhodnoceno II. kolo přidělování ubytování na koleji. Informace byly zaslány e-mailem (viz Váš email v ISKAM4) a byla odeslána sms. Nerozhodnuté žádosti budou hodnoceny v dalších kolech v návaznosti na uvolňující se kapacitu po studentech, kteří nesplní podmínku zaplacení peněžní jistoty v uvedený termín.

18.08.2017 | ŽADATELÉ - Výsledky přidělování ubytování - 1. kolo

ŽADATELÉ - Výsledky přidělování ubytování na kolejí v 1. kole (žádosti podané do 14.8.2016 vč.); žádosti stáží a studentů na studijním výměnném pobytu naleznete zde https://web.suz.cvut.cz/Login . Nezapomeňte uhradit peněžní jistotu do 25. 8. 2017 - student - 3.000 CZK; student na stáži, výměnném pobytu - 5.000 CZK.

10.08.2017 | ŽADATELÉ - UZÁVĚRKA přijímání žádostí do 1. kola přid.ubyt.

ŽADATELÉ - Uzávěrka - do 14.8.2017 - přijímání žádostí o ubytování na koleji do 1. kola přidělování kolejí; žádosti stáží a studentů na studijním výměnném pobytu.

04.08.2017 | REZERVUJÍCÍ - Výsledky přidělování ubytování na koleji

Rezervace pro AR 2017/2018 byly vyhodnoceny. Rezervující byli obesláni SMS a E-MAILEM.

24.07.2017 | REZERVUJÍCÍ - termín ověření zůstatku finančních aktiv - 28.7.2017

REZERVUJÍCÍ - Termín ověření zůstatku finančních aktiv na kontě SÚZ pro rezervujícího (stav konta). Pro potvrzení zájmu o ubytování v ZS je požadováno, aby měl student stav konta 3.000,-Kč nebo více (student na stáži nebo studijním výměnném pobytu musí mít stav konta 5.000,-Kč nebo více).

12.07.2017 | ZMĚNA - ÚŘEDNÍ HODINY Oddělení pro ubytování studentů

S platností od 1. 8. 2017 se mění úřední hodiny Oddělení pro ubytování studentů, kancelář 33 A, B. PO,ÚT,ČT - 8:00 - 11:00; 13:00 - 15:00/ ST - 9:00 - 11:00; 14:00 - 16:00/ PÁ - 8:00 - 11:00

27.06.2017 | Den otevřených dveří

Dne 12. 7. 2017 pořádáme Den otevřených dveří na vybraných kolejích ČVUT, a to konkrétně v areálu Strahov (bloky 4, 8, 9) a na Sinkuleho koleji.
Bližší informace ZDE

19.06.2017 | Rezervace na AR 2017/2018 pro ubytované KONČÍ 20. 6. 2017

12.06.2017 | Žívý stream z červené menzy

Spustili jsme živý stream z menzy Studentského domu. Můžete tak s předstihem posoudit délku fronty na oběd.

Odkaz: STREAM

30.05.2017 | Ukončení provozu Copy centra

Ke dni 31. 5. bude ukončen provoz Copy centra v areálu kolejí Strahov.

05.05.2017 | ON - LINE rezervace na AR 2017/2018 - od 9. 5. 2017 - od 12ti hodin

On-line rezervace ubytování (pouze pro ubytované) na akademický rok 2017/18 ZAČÍNAJÍ 9. 5. 2017 od 12ti hod a KONČÍ 20. 6. 2017 (páry si rezervují ubytování u hospodářky příslušné koleje). Metodiku naleznete zde

01.03.2017 | Spuštěno podávání žádostí o ubytování AR 2017/2018

On-line podávání žádostí pro AR 2017/18 je spuštěno od 1.3.2017 – Pořadník „2017-2018“ a „Erasmus+ & Exchange Winter 2017“. Přihlášení do ISKAM4.

01.03.2017 | Dodatečné rezervace na letní prázdniny probíhají 1. – 31.3.2017

Dodatečné rezervování prázdninového ubytování pro ubytované do konce zkouškového období v LS (páry si rezervují ubytování u hospodářky příslušné koleje). Přihlášení do ISKAM4.

09.11.2016 | Zneplatnění razítka

České vysoké učení technické v Praze – Správa účelových zařízení oznamuje, že v období mezi 4. 1. 2016 a 27. 9. 2016 došlo ke ztrátě razítka ČVUT v Praze – SÚZ č. 1, jehož podobu zveřejňujeme v níže uvedebném odkazu. Níže vyobrazený otisk razítka není nadále až do odvolání platným razítkem ČVUT v Praze - SÚZ. Dokumenty opatřené předmětným razítkem v období po 4. 1. 2016 budou přezkoumány z hlediska jejich autenticity.

21.10.2016 | X. kolo přidělování ubytování na koleji - informace

Proběhlo X. kolo přidělování ubytování na koleji. Výsledky zjistíte po přihlášení do ISKAM4. Další přijaté žádosti o ubytování budou vyhodnocovány průběžně a individuálně. Děkujeme, OUS.

18.10.2016 | IX. kolo přidělování ubytování na koleji - informace

Proběhlo IX. kolo přidělování ubytování na koleji. Výsledky zjistíte po přihlášení do ISKAM4. X. kolo pravděpodobně proběhne 21.10.2016 na dostupnou ubyt. kapacitu. Pokud Vám nebude kolej přidělena, Vaše žádost bude vyhodnocována individuálně. Děkujeme, OUS.

13.10.2016 | VIII. kolo přidělování ubytování na koleji - informace

Proběhlo VIII. kolo přidělování ubytování na koleji. Výsledky zjistíte po přihlášení do ISKAM4. IX. kolo pravděpodobně proběhne 18.10.2016 na dostupnou ubyt. kapacitu. Pokud Vám nebyla kolej přidělena, Vaše žádost bude vyhodnocována pravděpodobně v následujících kolech. Děkujeme, OUS.

10.10.2016 | VII. kolo přidělování ubytování na koleji - informace

Proběhlo VII. kolo přidělování ubytování na koleji. Výsledky zjistíte po přihlášení do ISKAM4. VIII. kolo pravděpodobně proběhne 13.10.2016 na dostupnou ubyt. kapacitu. Pokud Vám nebyla kolej přidělena, Vaše žádost bude vyhodnocována pravděpodobně v následujících kolech. Děkujeme, OUS.

04.10.2016 | VI. kolo přidělování ubytování na koleji - informace

Proběhlo VI. kolo přidělování ubytování na koleji. Výsledky zjistíte po přihlášení do ISKAM4. Sedmé kolo pravděpodobně proběhne 10.10.2016 na dostupnou ubyt. kapacitu. Pokud Vám nebyla kolej přidělena, Vaše žádost bude vyhodnocována pravděpodobně v následujících kolech. Děkujeme, OUS.

21.09.2016 | V. kolo přidělování ubytování na koleji - informace

Proběhlo V. kolo přidělování ubytování na koleji. Výsledky zjistíte po přihlášení do ISKAM4. Šesté kolo pravděpodobně proběhne po řádných nástupech a nejdříve 3.10.2016 na dostupnou ubyt..kapacitu. Pokud Vám nebude kolej přidělena, Vaše žádost bude vyhodnocována pravděpodobně v následujících kolech. Děkujeme, OUS.

15.09.2016 | IV. kolo přidělování ubytování na koleji - informace

Proběhlo IV. kolo přidělování ubytování na koleji. Výsledky zjistíte po přihlášení do ISKAM4. Páté kolo pravděpodobně proběhne v průběhu příštího týdne v návaznosti na dostupnou ubyt.kapacitu. Pokud Vám nebude kolej přidělena, Vaše žádost bude vyhodnocována pravděpodobně v následujících kolech. Děkujeme, OUS.

08.09.2016 | III. kolo přidělování ubytování na koleji - informace

III. kolo přidělování ubytování na koleji proběhne pravděpodobně v pátek 9. 9. 2016. Výsledky zjistíte po přihlášení do ISKAM4. Pokud Vám nebude kolej přidělena, Vaše žádost bude vyhodnocována pravděpodobně ve IV. kole. Děkujeme, OUS.

01.09.2016 | II. kolo přidělování ubytování na koleji - informace

Druhé kolo přidělování ubytování na koleji proběhne v pátek 2. 9. 2016. Pokud Vám nebude kolej přidělena, Vaše žádost bude vyhodnocována pravděpodobně ve třetím kole. Děkujeme za pochopení, OUS.

19.08.2016 | ŽADATELÉ - Výsledky přidělování ubytování - 1. kolo

ŽADATELÉ - Výsledky přidělování ubytování na kolejí v 1. kole (žádosti podané do 15.8.2016 vč.); žádosti stáží a studentů na studijním výměnném pobytu naleznete zde https://web.suz.cvut.cz/Login . Nezapomeňte uhradit peněžní jistotu do 26. 8. 2016 - student - 3.000 CZK; student na stáži, výměnném pobytu - 5.000 CZK.

01.08.2016 | Rezervace – odeslání emailu o nedostatku aktiv na účtu.

Došlo k systémové chybě a byl odeslán email o nedostatku finančních aktiv klientům bydlících na kolejích ČVUT, který se bohužel nezakládal na přesných informacích. Z celkového množství cca 1000 klientů, kterým byly informace odeslány, bylo cca 200 chybných, tito klienti řádně splnili podmínky rezervace a tento email neměli obdržet. Aktuálně situaci řešíme. Podstatná informace je, že nikomu nebyla rezervace zrušena! Omlouváme se za vzniklé problémy. OUS & IT

21.07.2016 | Co je to STAV AKTIV - Stav konta?

Stav aktiv = součet finančních prostředků na HLAVNÍM KONTU a UBYTOVACÍ JISTOTĚ. Ve VUP dokumentu v sekci Terminologie: Stav aktiv = stav konta – souhrn všech peněžních prostředků na kontě ubytovaného. Všechny schválené dokumenty pro AR 16/17 naleznete zde a ceníky v sekci CENÍK.

20.07.2016 | REZERVUJÍCÍ - kontrola výše peněžní jistoty na kontu

Žádáme všechny rezervující, kteří si udělali rezervaci na akademický rok 2016/2017, aby si zkontrolovali, zda mají dostatek finančních aktiv na svém kontu. Výše peněžní jistoty pro AR 16/17 je dle nového Harmonogramu zvýšena na 3.000 CZK pro studenta, student na stáži či stud.výměnném pobytu má stále 5.000 CZK. Kdo nesplní podmínku - stav aktiv dle výše peněžní jistoty - tomu bude rezervace v souladu s HU pro AR 16/17 zrušena. Vyhodnocování proběhne 29. 7. 2016. Děkujeme za pochopení, OU

09.05.2016 | ON-LINE REZERVACE pro ubytované na AR 16/17

On-line rezervace ubytování na akademický rok 2016/17 ZAČÍNAJÍ 9. 5. 2016 a KONČÍ 20. 6. 2016 (páry si rezervují ubytování u hospodářky příslušné koleje). Přihlášení do ISKAM4 zde

04.05.2016 | Dodatek k harmonogramu ubytování na AR 16/17

ZDE

25.02.2016 | Spuštění podávání žádostí o ubytování AR 16/17 - od 1. 3. 2016

Termín on-line podávání žádostí pro AR 16/17 - Pořadník "2016-2017" a "Erasmus+ & Exchange Winter 2016" bude spuštěno 1. 3. 2016. Přihlášení zde

16.02.2016 | Dodatečné rezervace na letní prázdniny - 1. - 31.3.2016

Dodatečné rezervování prázdninového ubytování pro ubytované do konce zkouškového období v LS (páry si rezervují ubytování u hospodářky příslušné koleje). Přihlaste se do ISKAM4 zde

05.01.2016 | Termín úhrady pen.jistoty - stáže, výměnné pobyty - do 15. 1. 2016

Termín úhrady peněžní jistoty pro studenta na stáži nebo studijním výměnném pobytu v LS na ČVUT ve výši 5.000,- Kč. Student hradí jistotu přes platební bránu GoPAY on-line v ISKAM4 nebo bankovním převodem. Student může uhradit jistotu včetně pojištění (300,- Kč).

07.12.2015 | Oznámení

Dne 1. 12. 2015 nás po dlouhé těžké nemoci opustil kolega a přítel Ing. Zdeněk Matušínský.

12.11.2015 | Inkaso x webové rozhraní

Na webovém rozhraní je možnost vyplnit číslo Vašeho bankovního účtu. Tato kolonka je určena pro ty, kteří chtějí platit inkasem. V případě, že kolonku vyplníte, dáváte souhlas s provedením inkasního příkazu ze strany ČVUT v Praze SÚZ ve Vaší bance. (K úspěšnému provedení inkasa musíte mít zároveň zřízen souhlas k inkasu ve své bance, souhlas lze zřídit pouze u bankovních účtů vedených v ČR).

22.10.2015 | Odstávka systému ISKAM4

Dne 23.10.2015 od 14:00 hodin proběhne odstávka ubytovacího systému ISKAM4 z důvodu údržby systému (serveru). Předpokládané spuštění od 17:00 hod. Děkujeme za pochopení!

27.07.2015 | Rekonstrukce hřiště - koleje Strahov

Na náklady SÚZ byla v měsíci červenec provedena kompletní renovace hřiště číslo 1 na koleji Strahov. Hřiště bylo osazeno povrchem III. generace, došlo k výměně záchytných sítí, k pořízení nových branek a ke generálnímu úklidu sportoviště. Tímto zveme zájemce o malou kopanou, kteří si chtějí zahrát na plně profesionálním povrchu a za bezkonkurenční cenu k návštěvě. Rezervace probíhají na bloku číslo 9 - tel: 234 678 209

17.06.2015 | Menza Podolí - venkovní posezení

Vážení hosté, připravili jsme pro Vás příjemné a klidné venkovní posezení pro 30 osob. Všechny Vás tímto zvu na kvalitní jídlo a velice příjemnou letní zahrádku. Těšíme se na Vás. Za vedení menzy Jiří Eichler. Více o našem provozu Zde

29.04.2015 | Virtuální prohlídky - provozy SÚZ

Aktualizované virtuální prohlídky našich provozů naleznete ZDE

09.04.2015 | Týdenní jídelníčky

Vážení zákazníci, připravili jsme pro Vás týdenní jídelní lístky. Více ZDE

31.03.2015 | Harmonogram výměny oken

Prosím, sledujte sekci zateplení kolejí Strahov, každé úterý a čtvrtek budou doplňovány aktuální informace o průběhu výměny oken - včetně případných úprav harmonogramu.

15.01.2015 | Zateplení kolejí Strahov - únor až srpen 2015

V rámci operačního programu životní prostředí byl zrealizován projekt spočívající v zateplení obvodových stěn, výměně okenních a dveřních výplní a zateplení střechy bloků 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 a 10 kolejí na Strahově. Realizací projektu dojde ke snížení CO2 o cca 267t/rok a k úspoře energie cca 4823 GJ/rok. Dané je samozřejmě spojeno s výraznou vizuální obnovou dotčených bloků. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti. Termín realizace projektu je od 14.2.2015 do 31.8.2015. Více ZDE

19.12.2014 | Pražská technika - investice

Více se dozvíte ZDE

06.11.2014 | 17. listopad

Připojte se k uctění památky událostí roku 1939 a 1989 - Znovu zvonit klíči. Více info ZDE

07.10.2014 | GoPay - platební tlačítka

Nyní nabízí GoPay podporu největších českých bankovních domů. Raiffeisen BANK, KB, mBank, Fio a nyní i ČS - PLATBA 24.

22.09.2014 | Menza Podolí

Vážení zákazníci, pro nový AR jsme pro Vás připravili řadu malých i velkých změn. Přijďte nás navštívit a přesvědčit se, že jsme nyní výrazně lepší! Těšíme se na Vás! menza Podolí

10.09.2014 | GoPay - spuštěno

Dne 10.9.2014 byla zprovozněna možnost plateb přes platební bránu GoPay. Více informací najdete ZDE

19.06.2014 | Provozní doby menz - prázdniny 2014

Naleznete zde.

28.05.2014 | Registrace do ubytovacího systému

ŽÁDOST o ubytování pro AR 14/15 je možné vyplnit přes webové rozhraní od 15. 6. 2014. Více informací na https://www.suz.cvut.cz/rezr. Zavedli jsme možnost REGISTRACE do ubytovacího systému ISKAM4 pro všechny studenty, kteří doposud v kolejích ČVUT nebydleli, ale ŽÁDAJÍ SI O UBYTOVÁNÍ NA KOLEJI. Neplatí pro studenty ČVUT. Od 15. 6. 2014 si přes link uvedený v příloze, po provedení registrace, budete moci vyplnit ŽÁDOST o ubytování na koleji pro AR 2014/2015. Více ZDE

15.05.2014 | Informace pro studenty mimo ČVUT

Zavedli jsme možnost přihlášení do ISKAM i pro studenty mimo ČVUT. Více informací ZDE

07.05.2014 | Zeptejte se svého rektora!

Diskusní setkání s rektorem prof. Konvalinkou. Více informací ZDE

16.04.2014 | Pracovní nabídka

Na uvolněnou pozici hledáme personální a mzdovou referentku-referenta Více zde

27.03.2014 | Voda - koleje + menza

Dne 8.4 - úterý v čase od 8:00-23:00 nepoteče v areálu kolejí Strahov voda. Cisterny budou k dispozici. Menza Strahov nebude celý den v provozu.

25.03.2014 | Kolej roku

Zkusme společně zabojovat! Kolej roku

26.11.2013 | Provozní doby menz - Vánoce 2013

Provozní doba menz přes Vánoční svátky ZDE

21.08.2013 | Zjištění stavu a čerpání menzovního konta

Od 21.8. je možné sledovat čerpání z vašeho konta v menze. Pro přístup využijte odkaz zde.

08.07.2013 | Ubytovací kancelář

Ubytovací kancelář je přesunuta do kanceláře číslo 33. Naproti recepci

14.06.2013 | Pracovní nabídka

Na pozici hlavního ekonoma Více zde

10.04.2013 | VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Dnes byl spuštěn modul veřejných zakázek. V případě zájmu o získání zakázky ČVUT - SÚZ navštivte odkaz ZDE

29.03.2013 | CENÍKY PLATNÉ OD 1.4.2013

Najdete na odkazu ZDE . Ceníky jsou platné od 1.4.2013 a jsou upravené o zákonnou sazbu DPH - ze 14% na 15%

11.03.2013 | Intranet - info

Problém s ČVUT autentizací byl odstraněn.

01.02.2013 | Student požárníkem

V souvislosti s tímto případem, prosíme, podobně nadšené jedince o korigování daných činností. Vzniklé starosti zcela jistě nevyváží onu krátkodobou radost. ZDE


Kontaktní údaje Oddělení pro ubytování Telefon:+420 234 678 387
E-mail:ubytovani@suz.cvut.cz
Oddělení gastronomických služeb Telefon:+420 234 678 367
E-mail:bohuslav.vlcek@cvut.cz
Účet studenta

Pro přihlášení je nutné přejít na systém ISKaM pomocí tlačítka níže.

Dlouhodobé ubytování
studentů
Hotelové a hostelové
ubytování
Intranet, Závady, Ankety
Stav menzovního konta
Denní menu menz

Koleje

Bubenečská Dejvická Hlávkova Orlík Podolí Strahov Masarykova Sinkuleho

Menzy
Partneři

partner partner partner partner