Žádost o ubytování na koleji

Uzávěrka přijímání žádostí o ubytování na koleji do 1. Kola přidělování kolejí (i žádosti stáží, studentů na studijním výměnném pobytu) je 13. 8. 2021. Žádosti o ubytování na koleji přijímáme v průběhu celého akademického roku a vyřizujeme je dle aktuální nabídky volných míst.

Termín spuštění ŽÁDOSTÍ o ubytování na koleji pro AR 2021/2022 přes webové rozhraní od 11. 1. 2021.

Pro přihlášení do ISKAM4 použijte odkaz: https://web.suz.cvut.cz/Login 


Studenti ČVUT 

  •  Studenti ČVUT - žádost
  •  Nově přijatí uchazeči na ČVUT - žádost
  •  Studenti na stáži a studijním výměnném pobytu na ČVUT - žádost

Všichni ostatní studenti  
  • Studenti VŠ mimo ČVUT - registrace, žádost
  • Studenti ostatních škol a studií, studenti na stáži a studijním výměnném pobytu mimo ČVUT, účastníci kurzů, absolventi VŠ, ostatní - registracežádost

Způsoby přihlášení do ISKAM

Viz https://web.suz.cvut.cz/Login

Systém umožňuje čtyři možné druhy přihlášení.

  1. Základním způsobem je přihlášení prostřednictvím přihlašovacích údajů do usermapu ČVUT.
  2. Pro žadatele z ČVUT bez platného osobního čísla ČVUT (IDIS) existuje možnost přihlášení prostřednictvím příjmení a rodného čísla.
  3. Dále je možné přihlášení prostřednictvím čísla přihlášky ke studiu a hesla, které si uživatel nastavil při zadávání přihlášky na webu ČVUT.
  4. Stávající uživatelé mimo ČVUT a zájemci z ČVUT bez aktivní účtu v usermapu (např. po dokončení studia) se mohou přihlásit prostřednictvím evidované mailové adresy a zvoleného hesla. O tento způsob přihlašování je potřeba požádat ubytovatelku, která uživateli zašle email s odkazem na nastavení hesla (platnost odkazu je 24 hodin).

Varianty 2. a 3. jsou jen přechodné a slouží pro přihlašování studentů ČVUT, dokud nezískají platné školní přihlašovací údaje dle varianty 1.