Rezervace ubytování na koleji

 • Rezervace se týká pouze již ubytovaných.
 • Ubytovaní studenti ČVUT, ubytovaní studenti ostatních VŠ, ubytovaní studenti jiných škol či studií, ubytovaní absolventi VŠ, ubytovaní samoplátci si rezervují ubytování na koleji přes webové rozhraní.
 • Páry si rezervují ubytování na koleji individuálně u hospodářky příslušné koleje.
 • Pokud se Vám nepodaří provést rezervaci ubytování přes webové rozhraní, můžete požádat individuálně o rezervaci ubytování u hospodářky příslušné koleje.

Rezervace ubytování na koleji pro období letních prázdnin

 • Rezervace ubytování na prázdniny 2018 probíhají v termínu 1.–29. 3. 2018
 • Ubytovaní, kteří mají aktuální smlouvu o ubytování uzavřenu do 29. 6. 2018, si mohou provést rezervaci ubytování na koleji pro období letních prázdnin 2018.

 • Rezervace ubytování na prázdniny 2019 probíhají v termínu 1.–29. 3. 2019
 • Ubytovaní, kteří mají aktuální smlouvu o ubytování uzavřenu do 28. 6. 2019, si mohou provést rezervaci ubytování na koleji pro období letních prázdnin 2019.

Rezervace ubytování na koleji v následujícím AR 2018/19

 • Rezervace ubytování na AR 2018/19 probíhají v termínu od 9. 5. 2018 do 20. 6. 2018.
 • Metodika a návod na provedení rezevace – PDF.
 • Ubytovaní k datu zahájení rezervací si mohou provést rezervaci ubytování pro příští akademický rok 2018/19 nebo rezervaci dlouhodobého ubytování do 31. 8. 2020.

Způsoby přihlašení do ISKAM

Viz https://web.suz.cvut.cz/Login

Systém umožňuje čtyři možné druhy přihlášení:

 1. Základním způsobem je přihlášení prostřednictvím přihlašovacích údajů do usermapu ČVUT.
 2. Pro žadatele z ČVUT bez platného IDIS existuje možnost přihlášení prostřednictvím příjmení a rodného čísla.
 3. Dále je možné přihlášení prostřednictvím čísla přihlášky ke studiu a hesla, které si uživatel nastavil při zadávání přihlášky na webu ČVUT.
 4. Stávající uživatelé mimo ČVUT a zájemci z ČVUT bez aktivní účtu v usermapu (např. po dokončení studia) se mohou přihlásit prostřednictvím evidované mailové adresy a zvoleného hesla. O tento způsob přihlašování je potřeba požádat ubytovatelku, která uživateli zašle email s odkazem na nastavení hesla (platnost odkazu je 24 hodin).

Varianty 2. a 3. jsou jen přechodné a slouží pro přihlašování studentů ČVUT dokud nezískají platné školní přihlášovací údaje dle varianty 1.