Kontakt

České vysoké učení technické v Praze
Správa účelových zařízení

Vaníčkova 7
160 17 - Praha 6
IČO: 68407700
DIČ: CZ68407700
Číslo běžného účtu: 27-4082120257/0100
Číslo účtu pro platbu ubytování a jistoty: 27-4082130287/0100

Elektronická podatelna: podatelna-suz@cvut.cz


Pro platbu ubytování ze zahraničí:
IBAN: CZ2001000000274082130287
SWIFT (BIC): KOMBCZPPXXX
Tvar Variabilního symbolu: Variabilní symbol (VS) a jeho použití při platbě kolejného a ostatních služeb s tím souvisejících lze nalézt v „Základních údajích“ v ubytovacím systému ISKAM4, kde je vygenerován.

Profil zadavatele: ZDE

České vysoké učení technické v Praze – Správa účelových zařízení je integrální součástí veřejné vysoké školy České vysoké učení technické v Praze, zřízené podle zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách (v platném znění)  se sídlem Zikova 1903/4, 166 36 PRAHA 6 - DEJVICE , zřizovatel MŠMT Praha 1, Karmelitská 8. ČVUT v Praze  je zapsána v Registru ekonomických subjektů Českého statistického úřadu  v  ARES dne 21.10.1998 s přidělením IČ: 68407700, DIČ : CZ 68407700, s datem vzniku subjektu – právní forma-právnická osoba - VŠ 601 ARES – 1.1.1999.

Zásady poskytování informací
Poskytování informací podle Zákona  č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím se realizuje podle Příkazu č. 4/2014 ředitele ČVUT v Praze – SÚZ ze dne 12.03.2014, č.j. 16/2014-1911. 

Odpovědným za organizaci zpracování návrhu odpovědi a poskytnutí vyžádaných informací v souladu se zákonem je vedoucí oddělení právního a veřejných zakázek: JUDr. Petra Kolajová – petra.kolajova@cvut.cz

Úřední hodiny oddělení pro ubytování

Po, Út, Čt 8:00–11:00, 13:00–15:00
Stř 9:00–11:00, 14:00–16:00
8:00–11:00

E-mail: ubytovani@suz.cvut.cz

Tel: +420 234 678 387, +420 234 678 305

ubytovaci

Kancelář se nachází v mezipatře
naproti centrální recepci.


Telefonní seznam

ZAŘAZENÍ POZICE JMÉNO TELEFON MOBILNÍ TELEFON FAX LINKA E-MAIL
TELEFONNÍ ÚSTŘEDNA STRAHOV
SPOJOVATELKA 234 678 111 111 recepce@suzcvut.cz
SEKRETARIÁT ŘEDITELE
ředitel Boháček Jiří Ing. 234 678 394 778 468 028 394 jiri.bohacek@cvut.cz
asistentka ředitele Semiánová Jitka Bc. 234 678 396 773 771 823 396 jitka.semianova@cvut.cz
ODDĚLENÍ KONTROLY
vedoucí oddělení Vyhnálková Simona Mgr. 234 678 272 272 simona.vyhnalkova@cvut.cz
odborný referent kontroly Nejedlá Ivana 234 678 245 245 ivana.nejedla@cvut.cz
odborný referent kontroly Matoušová Václava 234 678 245 245 vaclava.matousova@cvut.cz
technik BOZP, PO, CO Blažek Jiří 234 678 385 724 994 365 385 jiri.blazek@cvut.cz
ODBOR UBYTOVACÍCH SLUŽEB
vedoucí odboru Dvořáková Ilona Ing. 234 678 217 217 ilona.dvorakova@cvut.cz
ODDĚLENÍ PRO UBYTOVÁNÍ
vedoucí oddělení Benešová Ilona 234 678 232 232 ilona.benesova@cvut.cz
referent Solimanová Petra Ing. Mgr. 234 678 387 387 petra.solimanova@cvut.cz
referent Doskočilová Ivana 234 678 305 305 ivana.doskocilova@cvut.cz
referent Hančová Jitka 234 678 384 384 jitka.hancova@cvut.cz
provoz hotelů Čermáková Blanka 234 678 343 343 blanka.cermakova@cvut.cz
provoz hotelů Kudrnová Věra 234 678 398 389 vera.kudrnova@cvut.cz
CENTRÁLNÍ RECEPCE
vedoucí recepce Rittich Davidová Eva 234 678 330 330 eva.rittich.davidova@cvut.cz
recepce 234 678 111 234 678 311 111 recepce@suzcvut.cz
KOLEJE DEJVICE
vedoucí kolejí Pavlovská Janka Ing. 224 311 106 724 549 076 janka.pavlovska@cvut.cz
BUBENEČSKÁ KOLEJ bubenec@suz.cvut.cz
hospodářka Lévaiová Monika 233 342 806 233 342 806 monika.levaiova@cvut.cz
ústředna-vrátnice Bubenečská 224 311 105 224 321 297, 224 311 107
DEJVICKÁ KOLEJ
ústředna - vrátnice Dejvická 224 310 583
SINKULEHO KOLEJ
hospodářka Bedrníková Lenka 224 390 113 lenka.bedrnikova@cvut.cz
ústředna - vrátnice Sinkuleho 224 311 446 224321297 sinrec@suz.cvut.cz
KOLEJ ORLÍK orlik@suz.cvut.cz
hospodářka Menčíková Dana 233 340 847 dana.mencikova@cvut.cz
ústředna – vrátnice Orlík 224 311 240 233 341 969
KOLEJ PODOLÍ podoli@suz.cvut.cz
vedoucí kolejí Makulová Naděžda 244 105 115 724 247 692 nadezda.makulova@cvut.cz
hospodářka Gerychová Radomíra 244 105 113 radomira.gerychova@cvut.cz
hospodářka Pešková Marcela 244 105 112 marcela.peskova@cvut.cz
hospodářka Frydrychová Zuzana 244 105 135 zuzana.frydrychova@cvut.cz
skladový referent Cubrová Zdenka 244 105 135 zdenka.cubrova@cvut.cz
ústředna - vrátnice 244 105 111 702 302 092
údržba Gregor Tomáš 244 105 129
údržba Staško Mikuláš 244 105 130 602 340 771
recepce hostel (pouze letní provoz) 244 105 101
HLÁVKOVA KOLEJ hlavkova@suz.cvut.cz
vedoucí kolejí Krajdlová Martina 224 918 647 martina.krajdlova@cvut.cz
hospodář Mikulčík Dan 224 922 134 dan.mikulcik@cvut.cz
recepce 224 916 533 224 916 533
STRAHOV AREÁL
vedoucí areálu Musil Jan 234 678 368 778 468 027 368 jan.musil@cvut.cz
vedoucí kolejí Strahov Kozlová Martina 234 678 346 724 244 523 346 martina.kozlova@cvut.cz
velín kotelen Strahov 234 678 288 288, 351
KOLEJ STRAHOV BLOK 2
hospodářka Petřinová Naděžda 234 678 222 222 nadezda.petrinova@cvut.cz
vrátnice 234 678 202 202
KOLEJ STRAHOV BLOK 3
hospodářka 234 678 223 223 petra.kowalska@cvut.cz
vrátnice 234 678 203 203
KOLEJ STRAHOV BLOK 4
hospodářka Gabrielová Marcela 234 678 224 224 marcela.gabrielova@cvut.cz
vrátnice 234 678 204 204
KOLEJ STRAHOV BLOK 5
hospodářka Svobodová Sylva 234 678 225 225 sylva.svobodova@cvut.cz
vrátnice 234 678 205 205
KOLEJ STRAHOV BLOK 6
hospodářka Urbanová Romana 234 678 226 226 romana.urbanova@cvut.cz
vrátnice 234 678 206 206
KOLEJ STRAHOV BLOK 7
hospodářka Jelínková Lenka 234 678 227 227 lenka.jelinkova@cvut.cz
vrátnice 234 678 207 207
KOLEJ STRAHOV BLOK 8
hospodářka Němcová Eva 234 678 228 228 eva.nemcova@cvut.cz
vrátnice 234 678 207 208
KOLEJ STRAHOV BLOK 9
hospodářka Zářecká Jaroslava 234 678 229 229 jaroslava.zarecka@cvut.cz
vrátnice 234 678 209 209
KOLEJ STRAHOV BLOK 10
hospodářka Zuskinová Pavlína 234 678 230 230 pavlina.zuskinova@cvut.cz
vrátnice 234 678 210 210
KOLEJ STRAHOV BLOK 11
hospodářka Švikruhová Gilová Monika 234 678 231 231 monika.svikruhova.gilova@cvut.cz
vrátnice 234 678 211 211
KOLEJ STRAHOV BLOK 12
hospodářka Švikruhová Gilová Monika 234 678 231 231 monika.svikruhova.gilova@cvut.cz
vrátnice 234 678 212 212
ODBOR STRAVOVACÍCH SLUŽEB
vedoucí odboru Brych Antonín 234 678 215 215 antonin.brych@cvut.cz
ODDĚLENÍ GASTRONOMICKÝCH SLUŽEB
vedoucí oddělení Vlček Bohuslav 234 678 367 606 478 664 367 bohuslav.vlcek@cvut.cz
referent administrativy Franková Zuzana 234 678 319 775 891 983 319 zuzana.frankova@cvut.cz
MENZA STUDENTSKÝ DŮM menza-studdum@cvut.cz
vedoucí menzy Šperková Monika 234 606 121 606 813 475 234 606 123 monika.sperkova@cvut.cz
provozní Novák Oldřich 234 606 149 724 139 005 oldrich.novak@cvut.cz
technik Tryzna Jan Ing. 234 606 102 605 432 029 234 606 102 jan.tryzna@cvut.cz
šefkuchař Holík Josef josef.holik@cvut.cz
skladník Kovář Antonín antonin.kovar@cvut.cz
pokladní Poláková Silvie silvie.polakova@cvut.cz
provozní Špičková Jana jana.spickova@cvut.cz
ústředna Vlachynský Ladislav 234 606 111
pokladna 234 606 131
účtárna Benešová Eva Ing. 234 606 125 234 606 147 eva.benesova@cvut.cz
vedoucí skladu 234 606 127
bufet 234 606 129
učni Zemanová Alena 234 606 143
MENZA PODOLÍ menza-podoli@cvut.cz
vedoucí menzy Eichler Jiří 244 105 104 601 585 610 244 105 104 jiri.eichler@cvut.cz
šéfkuchař Pleticha Jiří 244 105 146 jiri.pleticha@cvut.cz
účetní Matušínská Hana 244 105 103 hana.matusinska@cvut.cz
kotelna 244 105 139 podkot@suz.cvut.cz
VÝDEJNA KARLOVO NÁMĚSTNÍ
pokladní Pšeničková Milena 224 357 339 milena.psenickova@cvut.cz
MENZA STRAHOV menza-strahov@cvut.cz
vedoucí menzy Růžička Aleš 234 678 291 724 292 296 291 ales.ruzicka@cvut.cz
provozní menzy – zástupce Tresová Simona 234 678 361 724 565 830 suz-provoznims@cvut.cz
šéfkuchař Horský Vojtěch 234 678 374 374 vojtech.horsky@cvut.cz
účetní Klimešová Hana 234 678 373 373 hana.klimesova@cvut.cz
skladník Rous Jiří 234 678 354 354 suz-skladms@cvut.cz jiri.rous@cvut.cz
domovník a údržbář Rynda Miloš 234 678 340 340
skladník Vála Vlastimil 234 678 354 354 suz-skladms@cvut.cz vlastimil.vala@cvut.cz
výměník - kotelna 234 678 371 371
bar - blok 1 - prodavač Riegelová Vendula 234 678 388 388
VÝDEJNA HORSKÁ
vedoucí Svobodová Iveta 224 359 217 609 911 475 224 359 217 iveta.svobodova@cvut.cz
PIZZERIE LA FONTANELLA
provozní Zuzánková Jaroslava 234 606 135 234 606 135 jaroslava.zuzankova@cvut.cz
Pizzerie 234 606 137
MENZA A RESTAURACE KOKOS KLADNO
vedoucí menzy Vinš Miloš 224 359 919, 224 359 920 milos.vins@cvut.cz
účetní Kasiková Andrea andrea.kasikova@cvut.cz
restaurace 224 359 920 menza-kladno@cvut.cz
BUFET STAVEBNÍ FAKULTA
vedoucí Altmanová Dana 224 354 676 606 774 951 dana.altmanova@cvut.cz
TECHNICKÁ MENZA
vedoucí Kubová Anna 607 034 456 anna.kubova@cvut.cz
KAVÁRNA ARCHICAFÉ
vedoucí kavárny Fidrmucová Kateřina 725 896 859 katerina.fidrmucova@cvut.cz
ODBOR EKONOMIKY A ROZPOČTU
vedoucí odboru Kyliánová Matoušková Ivana Ing. 234 678 328 328 ivana.kylianova.matouskova@cvut.cz
ODDĚLENÍ EKONOMIKY A ÚČETNICTVÍ
vedoucí oddělení Hrachová Iva 234 678 213 724 247 980 213 iva.hrachova@cvut.cz
odborný referent ekon. analýz, studií a rozpočtování Doláková Žaneta Mgr. 234 678 256 256 zaneta.dolakova@cvut.cz
účetní Laudová Hana 234 678 382 382 hana.laudova@cvut.cz
účetní Machatová Věra 234 678 349 349 vera.machatova@cvut.cz
účetní Michnáčová Daniela daniela.michnacova@cvut.cz
účetní Musilová Dana 234 678 280 280 dana.musilova@cvut.cz
účetní Voženílková Renáta 234 678 329 329 renata.vozenilkova@cvut.cz
ODDĚLENÍ PERSONÁLNÍ A MZDOVÉ
vedoucí oddělení Mazáčková Irena Mgr. 234 678 364 778 468 038 364 irena.mazackova@cvut.cz
personální a mzdový ref. Babická Hana 234 678 247 247 hana.babicka@cvut.cz
personální a mzdový ref. Voženílková Adéla 234 678 263 263 adela.vozenilkova@cvut.cz
ODBOR SERVISNÍCH SLUŽEB
vedoucí odboru Eppinger Martin Ing. 234 678 233 724 227 893 233 martin.eppinger@cvut.cz
ODDĚLENÍ TECHNICKO-PROVOZNÍCH SLUŽEB
vedoucí oddělení Procházka Petr Ing. 234 678 276 724 882 408 276 petr.prochazka@cvut.cz
technik energetik Krüger Vladimír 234 678 253 724 882 678 253 vladimir.kruger@cvut.cz
vedoucí údržby a skladu/autoprovoz Kvasnička Luděk 234 678 212 212 ludek.kvasnicka@cvut.cz
investiční referent Šrůt Radomil Ing. 234 678 378 777 492 393 378 radomil.srut@cvut.cz
stavební technik investiční výstavby Panáček Petr petr.panacek@suz.cvut.cz
ODDĚLENÍ INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ
vedoucí oddělení Vaněk František Ing. 608 963 821 frantisek.vanek@cvut.cz
technik správce počítačových sítí Beneš Milan 777 492 357 milan.benes@cvut.cz
technik správce počítačových sítí Erbrt Jan 234 678 390 778 468 211 390 jan.erbrt@cvut.cz
technik správce počítačových sítí Kaňovský Tomáš 234 678 370 724 236 932 370 tomas.kanovsky@cvut.cz
technik správce počítačových sítí Kárný Tomáš 777 492 358 tomas.karny@cvut.cz
technik správce počítačových sítí Zámečník Jiří 233 051 243 724 236 931 jiri.zamecnik@cvut.cz
ODBOR ÚČELOVÝCH ZAŔÍZENÍ
vedoucí odboru Příhoda Jaromír 234 678 278 278 jaromir.prihoda@cvut.cz
ODDĚLENÍ ÚČELOVÝCH ZAŘÍZENÍ
MASARYKOVA KOLEJ - UBYTOVACÍ ÚSEK masarykovakolej@suzcvut.cz
vedoucí Masarykovy koleje Tvoroch Ivan 233 051 240 724 248 370 ivan.tvoroch@cvut.cz
recepce - ústředna 233 051 111
vedoucí ubytovacího úseku Příhodová Vladimíra 233 051 237 724 237 530 233 051 239 vladimira.prihodova@cvut.cz
referent administrativy Červeňáková Ludmila Bc. 233 051 237 233 051 239 ludmila.cervenakova@cvut.cz
vedoucí servisní služby Kvasnica Pavol 233 051 230 724 246 161 pavol.kvasnica@cvut.cz
vedoucí účetní Staňková Jana 233 051 231 jana.stankova@cvut.cz
vedoucí recepce Mikešová Monika 773 016 587 monika.mikesova@cvut.cz
MASARYKOVA KOLEJ - GASTRONOMICKÝ ÚSEK
vedoucí gastro úseku Kettnerová Jana Ing. 233 051 118 jana.kettnerova@cvut.cz
šéfkuchař Drgoň Filip 233 051 134 filip.drgon@cvut.cz
vedoucí kongresového sálu Holá Olga 233 051 151 728 335 796 olga.hola@cvut.cz
provozní 233 051 117 mkgastro@suzcvut.cz
NOVOMĚSTSKÝ HOTEL
vedoucí Novoměstského hotelu Drnková Kateřina Mgr. 221 419 915 724 234 241 katerina.drnkova@cvut.cz
recepce 221 419 911 221 419 957 info@novomestskyhotel.cz
BETLÉMSKÁ KAPLE betlem@suz.cvut.cz
vedoucí Betlémské kaplce Hofmann Vladimír 224 248 595 724 229 287 vladimir.hofmann@cvut.cz
domovník a údržbář Průša Miloš 224 248 595 milos.prusa@cvut.cz
ODBOR SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ
vedoucí odboru Vodička Michal Bc. michal.vodicka@cvut.cz
PODATELNA A ARCHIV
archivář Adamovičová Jiřina 234 678 350 350 jirina.adamovicova@cvut.cz
administrativní pracovník Vorlíčková Simona simona.vorlickova@cvut.cz
ODDĚLENÍ PRÁVNÍ A VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK
podnikový právník Kolajová Petra JUDr. 234 678 281 724 174 110 281 petra.kolajova@cvut.cz
právník Žáková Anna JUDr. 234 678 218 724 889 663 218 anna.zakova@cvut.cz
odborný administrativně-technický pracovník Kyliánová Matoušková Ivana Ing. ivana.kylianova.matouskova@cvut.cz
OSTATNÍ
DOMEČEK UBYTOVÁNÍ 234 678 362 362
HŘIŠTĚ STRAHOV 234 678 357 357
BEZP. AGENTURA - SECURITAS ČR s.r.o. PCO - dispečink 284 018 330
AUTODOPRAVA ČVUT 257 216 264
Lékař - blok 1 - Strahov Brožek Jiří MUDr. 234 678 888
FAK.NEM. STRAHOV Vrátnice 220 514 703 220 513 657