Kontakt

České vysoké učení technické v Praze
Správa účelových zařízení

Vaníčkova 7
160 17 - Praha 6
IČO: 68407700
DIČ: CZ68407700
Číslo běžného účtu: 27-4082120257/0100
Číslo účtu pro platbu ubytování a jistoty: 27-4082130287/0100


Pro platbu ubytování ze zahraničí:
IBAN: CZ2001000000274082130287
SWIFT (BIC): KOMBCZPPXXX
Tvar Variabilního symbolu: Variabilní symbol (VS) a jeho použití při platbě kolejného a ostatních služeb s tím souvisejících lze nalézt v „Základních údajích“ v ubytovacím systému ISKAM4, kde je vygenerován.

Profil zadavatele: ZDE

České vysoké učení technické v Praze – Správa účelových zařízení je integrální součástí veřejné vysoké školy České vysoké učení technické v Praze, zřízené podle zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách (v platném znění)  se sídlem Zikova 1905/4, 166 36 PRAHA 6 - DEJVICE , zřizovatel MŠMT Praha 1, Karmelitská 8. ČVUT v Praze  je zapsána v Registru ekonomických subjektů Českého statistického úřadu  v  ARES dne 21.10.1998 s přidělením IČ: 68407700, DIČ : CZ 68407700, s datem vzniku subjektu – právní forma-právnická osoba - VŠ 601 ARES – 1.1.1999.

Zásady poskytování informací
Poskytování informací podle Zákona  č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím se realizuje podle Příkazu č. 4/2014 ředitele ČVUT v Praze – SÚZ ze dne 12.03.2014, č.j. 16/2014-1911. 

Odpovědným za organizaci zpracování návrhu odpovědi a poskytnutí vyžádaných informací v souladu se zákonem je vedoucí oddělení organizačně právního - JUDr. Jiří Hrdý - hrdyjiri@suz.cvut.cz

Centrální recepce
tel.: 234 678 111, 257 216 270 fax: 234 678 311 e-mail: recepce@suz.cvut.cz