Accommodation Department

Address

České vysoké učení technické v Praze
Správa účelových zařízení
Vaníčkova 7, 160 17 - Praha 6, blok 1

Contact persons

Deputy Director Ing. Ilona Dvořáková
Tel.: +420 234 678 217
Fax:  
E-mail: ilona.dvorakova@cvut.cz
Accommodation Services Unit

 

ubytovaci 

Ilona Benešová - manager
Tel.: +420 234 678 232
Fax:
E-mail: ilona.benesova@cvut.cz
Ing. Mgr. Petra Solimanová, Jitka Hančová
Tel.: +420 234 678 387
Fax: +420 257 224 229
+420 234 678 284
E-mail: ubytovani@suz.cvut.cz
Ivana Doskočilová
Tel.: +420 234 678 305
Fax: +420 257 224 229
+420 234 678 284
E-mail: ubytovani@suz.cvut.cz

Office hours (office is situated at room 33a, 33b)

Mo, Tue, Th 8:00 - 15:00
Wed 9:00 - 16:00
Fr 8:00 - 14:00