Ubytování studentů z důvodu vykonání zkoušky 24. 5. – 24. 6. 2021

S ohledem na současný vývoj epidemiologické situace v České republice a související restrikce bude umožněno ubytování studentů na koleji ze studijních důvodů v květnu a červnu 2021 následovně:

 1. Technicky odhlášeným studentům bude umožněno ubytování na 1 noc (na jednu zkoušku) a to na jejich pokoji na koleji za podmínek v aktuálním Pokynu ředitele (PDF) .
 2. Studentům, kteří ukončili ubytování na koleji ČVUT kdykoliv v průběhu akademického roku 2020/2021, počínaje 21. 9. 2020 včetně, z důvodu epidemiologické situace a potřebují ubytování na zkoušku, bude také umožněno ubytování na koleji:
  1. Masarykova, Thákurova 1, Praha 6 za cenu 243 Kč/noc*,
  2. Strahov blok 3, Vaníčkova 315/7,Praha 6 za cenu 133 Kč/noc**.
 3. Studentům, kteří potřebují ubytování na zkoušku a nemají nebo neměli standardní studentské ubytování na kolejích ČVUT, bude také umožněno ubytování na koleji:
  1. Masarykova, Thákurova 1, Praha 6 za cenu 400 Kč/noc*,
  2. Strahov blok 3, Vaníčkova 315/7,Praha 6 za cenu 220 Kč/noc**.
 4. * Zájemci o ubytování na Masarykově koleji si ubytování vyřídí přímo na recepci Masarykovy koleje (nepřetržitý provoz).
  ** Zájemci o ubytování na koleji Strahov blok 3 si ubytování vyřídí na Centrální recepci Strahov, blok 1, Vaníčkova 315/7 v období 8:00–20:30 hod.
  * ** Od 1. 6. 2021 se bude na každou noc ubytování vztahovat místní poplatek 21 Kč.
  * ** Ubytování bude umožněno pouze za dodržení aktuálních epidemiologických opatření a 8. úplného znění Příkazu rektora č. 21/2020 zveřejněném na stránkách ČVUT (prokázání se negativním testem na COVID-19 etc., které musí být doloženy při vyřízení ubytování na recepci).
  * ** Pokud student cestuje ze zahraničí, řídí se pravidly pro vstup do České republiky dle informací na www.mzcr.cz. Pokud student přijede z České republiky, vyplní na koleji Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění a karanténního opatření (PDF).

 5. Zájemcům o ubytování na všechny zkoušky najednou SÚZ umožní ubytování na min. 20 po sobě jdoucích dnů za kolejné v souladu s platným Ceníkem kolejného na koleji Masarykova a Strahov (bez bloku 8). Toto ubytování může být ukončeno i po 24.6.2021 (na vybraných celoročních pokojích).
  1. O ubytování na Masarykově koleji budou zájemci žádat e-mailem na adrese vladimira.prihodova@cvut.cz nebo ludmila.cervenakova@cvut.cz.
  2. O ubytování na Strahově (bez bloku 8) budou zájemci žádat e-mailem na adrese ubytovani@suz.cvut.cz.
  Zájemci o ubytování do e-mailu se žádostí o ubytování uvedou své celé jméno a příjmení a datum narození kvůli identifikaci v ubytovacím systému ISKAM4.
  Termín požadovaného ubytování, kdy nástup a odchod z koleje musí být realizován v pracovní den v úředních hodinách koleje – viz koleje. Před nástupem na kolej student zaplatí 3500,- Kč jistotu, 240,- Kč pojištění, elektro dle denní sazby v Ceníku náhrad, při ubytování kratším 61 dnů místní poplatek 21,- Kč/noc (platný od 1. 6. 2021) a kolejné podle počtu dnů ubytování. Platby přijímáme bezhotovostně (Recepce Masarykovy koleje, Centrální recepce Strahov, GoPay).
  Ubytování bude umožněno pouze za dodržení aktuálních epidemiologických opatření a 8. úplného znění Příkazu rektora č. 21/2020 zveřejněném na stránkách ČVUT (prokázání se negativním testem na COVID-19 etc., které musí být doloženy při vyřízení ubytování).
  Pokud student cestuje ze zahraničí, řídí se pravidly pro vstup do České republiky dle informací na www.mzcr.cz. Pokud student přijede z České republiky, vyplní na koleji Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění a karanténního opatření (PDF). Při ukončení ubytování bude studentovi, který dodržel podmínky uzavřené Smlouvy o ubytování, jistota vrácena v plné výši.
  Zájemcům o prodloužení ubytování po dobu letních prázdnin vyhovíme do 3. 9. 2021.

SÚZ opět vyřizuje žádosti o dlouhodobé ubytování studentů a ubytovává (minimální délka ubytování 30 dnů). Žádosti jsou přijímány pro AR 2020/21 na https://web.suz.cvut.cz/Login (ISKAM4).

Účet studenta

Pro přihlášení je nutné přejít na systém ISKaM pomocí tlačítka níže.

Dlouhodobé ubytování
studentů
Hotelové a hostelové
ubytování
Intranet, Závady, Ankety
Stav menzovního konta
Denní menu menz