Opatření v souvislosti s COVID-19

Výměna kolejenek

ČVUT z důvodu stávající epidemiologické situace v ČR potřebuje znát osoby, které fyzicky v těchto dnech bydlí na našich kolejích. Z různých variant monitoringu přítomnosti byla nakonec zvolena ta s nejnižšími náklady. Proto od 15. 4. 2020 dochází k výměně stávajících ubytovacích průkazů.

 • Na vrátnicích všech kolejí jsou od 15. 4. připraveny nové předtištěné ubytovací průkazy.
 • Vrátní vpouštějí na kolej pouze osoby s novou kolejenkou.
 • Pokud průkaz nemáte vyměněn, při prvním průchodu požádejte vrátného o výměnu. Skutečně se jedná o výměnu a je nutné vrátit původní kolejenku.

Sleva kolejného za květen

 • Na měsíc květen bude sleva poskytnuta pouze studentům, kteří nebudou na koleji přítomni, a to ve výši 70 % z kolejného.
 • Přítomnost bude posuzována v rámci celého měsíce bez ohledu na to, zda ubytovaný strávil na koleji jeden den nebo celý měsíc.
 • Sleva za květen bude poskytnuta zpětně a bude vyúčtována na přelomu května a června. Z tohoto důvodu bude nejdříve k 1. 5. všem standardně vyúčtována cena za ubytování v plné výši se splatností k 15. 5.

Situace, které mohou nastat

 • V dubnu jsem si vyměnil kolejenku, ale během května na koleji nebudu (ale neodhlásím se z ubytování).
  S dostatečným předstihem kontaktujte hospodářku své koleje (e-mailem), která vám vrátí původní kolejenku a odebere vás z evidence přítomných pro měsíc květen).
 • Na koleji nepobývám, ale potřebuji si vyzvednout osobní věci ze svého pokoje.
  S dostatečným předstihem kontaktujte hospodářku své koleje a předem se domluvte na termínu návštěvy. Taková návštěva je přípustná pouze jednou za měsíc. Při vstupu do koleje se nahlásíte na vrátnici a odevzdáte svůj kolejní průkaz. Při odchodu z koleje na vrátnici nahlásíte odchod a vyzvednete si svůj kolejní průkaz.
 • Na koleji nepobývám, ale chci během května ukončit ubytování.
  S dostatečným předstihem kontaktujte hospodářku své koleje a předem se domluvte na termínu vystěhování. V takovém případě je přípustné strávit na pokoji maximálně 2 noci bez ztráty nároku na slevu. Při vstupu do koleje se nahlásíte na vrátnici a odevzdáte svůj kolejní průkaz.
 • Na koleji nepobývám, ale musím být fyzicky přítomen ve škole v rámci plnění studijních povinností (např. SZZ).
  S dostatečným předstihem kontaktujte hospodářku své koleje a předem se domluvte na termínu návštěvy. V takovém případě je přípustné strávit na pokoji maximálně 2 noci bez ztráty nároku na slevu. Tuto možnost máte maximálně 1x v měsíci květnu. Při vstupu do koleje se nahlásíte na vrátnici a odevzdáte svůj kolejní průkaz. Při odchodu z koleje na vrátnici nahlásíte odchod a vyzvednete si svůj kolejní průkaz.

  Pokud na koleji potřebujete pobývat opakovaně, musíte si vyměnit kolejní průkaz za nový a vaše ubytování přechází do režimu plné ceny za ubytování.