Opatření v souvislosti s COVID-19

Omezení provozu kolejí dle usnesení vlády č. 1022

Vážené studentky, vážení studenti,

na základě usnesení vlády ČR č. 1022 ze dne 12. října 2020 je od 14. října 2020 od 00:00 hod. do dne 1. listopadu 2020 do 23:59 hod. je zakázáno poskytování ubytování studentům vysokých škol, kteří mají na území České republiky jiné bydliště, v ubytovacích zařízeních vysokých škol, s výjimkou studentů, jimž byla vládou uložena pracovní povinnost podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, a studentů, kteří se účastní klinické a praktické výuky nebo praxe dle tohoto příkazu.

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy uveřejnilo k omezení provozu kolejí dle usnesení vlády č. 1022 na webu doplňující informace:

  1. Pokud je vysokoškolská kolej pro studenta bydlištěm dle ustanovení § 80 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a tuto skutečnost vysoké škole doloží prohlášením, může zůstat ubytován na kolejích. Za bydliště se považuje místo, kde se člověk zdržuje s úmyslem žít tam s výhradou změny okolností trvale.
  2. Pokud jsou na kolejích ubytovaní studenti, kteří mají zároveň pracovně právní poměr s vysokou školou (například někteří studenti doktorských studijních programů), mohou na kolejích zůstat ubytovaní za účelem výkonu práce.
  3. Pokud mají někteří studenti obavy z návratu domů z důvodu možnosti nakažení členů své domácnosti, Ministerstvo zdravotnictví nabízí možnost bezodkladného otestování takových studentů na covid-19 prostřednictvím mobilních odběrových týmů. Pokud se student nechává testovat na covid-19 a/nebo čeká na výsledky těchto testů, předpokládáme, že zůstane do doby získání výsledku testu na koleji. V případě pozitivního výsledku testu, zůstává student na koleji v karanténě/izolaci.
  4. Na koleji zůstává student již umístěný v karanténě/izolaci.

Na kolejích ČVUT spravovaných Správou účelových zařízení budeme postupovat v souladu s výše uvedeným usnesením vlády a dle doplňujících informací ministerstva školství mládeže a tělovýchovy.

Studenty, kteří chtějí zůstat na kolejích z důvodu uvedeného v bodě 1 výše, žádám, aby SÚZ zaslali podepsané Čestné prohlášení o místě bydliště (PDF) na adresu ubytovani@suz.cvut.cz a to nejpozději do 16. října do 14:00.

Studenty, kteří chtějí zůstat na kolejích z důvodu uvedeného v bodě 2 výše, žádám, aby SÚZ zaslali informaci, že jsou v pracovněprávním vztahu se školou na adresu ubytovani@suz.cvut.cz a to nejpozději do 16. října do 14:00.

Studenty, kteří chtějí zůstat na kolejích z důvodu uvedeného v bodě 3 výše, žádám, aby SÚZ zaslali informaci, že zůstávají na kolejích do doby jejich testování na covid-19 na adresu ubytovani@suz.cvut.cz a to nejpozději do 16. října do 14:00 a následně o sdělení výsledku testu.

Studenti, kteří mají na území České republiky jiné bydliště, opustí koleje nejpozději 16. října do 14:00. Studenti mají možnost po dobu zákazu jejich pobytu na koleji využít standardní způsob odhlášení (ukončení ubytovací smlouvy a vrácení vyklizeného pokoje) nebo opustit kolej pouze fyzicky. Studenty, kteří se rozhodli opustit kolej pouze fyzicky nebo tak už učinili, žádám, aby tuto skutečnost SÚZ oznámili na adresu ubytovani@suz.cvut.cz a to nejpozději do 16. října do 14:00.

Studenti již umístění v karanténě/izolaci, kterým karanténa/izolace skončí, budou postupovat dle tohoto návodu.

Děkuji za pochopení a věřím, že se na kolejích brzy vrátíme do normálním provozu.

Bc. Michal Vodička, pověřený zástupce ředitele SÚZ

Účet studenta

Pro přihlášení je nutné přejít na systém ISKaM pomocí tlačítka níže.

Dlouhodobé ubytování
studentů
Hotelové a hostelové
ubytování
Intranet, Závady, Ankety
Stav menzovního konta
Denní menu menz