Jak se chovat při výskytu nežádoucího hmyzu na koleji

 

Pokud na svém pokoji nebo i ve společných prostorách koleje zjistíte výskyt nežádoucího hmyzu, musíte tuto skutečnost neprodleně nahlásit vaší hospodářce/vašemu hospodáři nebo jejich zástupu.

Kontakty naleznete na webové stránce https://www.suz.cvut.cz/cz/dlouhodobe-ubytovani

V provozní době kolejí je nejrychlejší nahlásit událost prostřednictvím mobilního telefonu nebo osobně v kanceláři bloku (po pracovní době ve vrátnici/recepci bloku).

Hospodářka/hospodář vám zabezpečí pomoc s identifikací hmyzu (odbornou firmou), dodá informace, jaká opatření je nezbytné dodržovat v souvislosti s likvidací tohoto hmyzu, objedná odbornou dezinsekční firmu na jeho likvidaci a bude vás informovat o termínu zásahu na vašem pokoji.

V případě výskytu štěnic na vašem pokoji na kolejích Strahov obdržíte následující „Pokyny jak se chovat při výskytu štěnic na pokoji“, které jsou konzultovány s odbornou dezinsekční firmou a je nutné je dodržovat viz.(PDF). Na ostatních kolejích obdržíte pokyny od paní hospodářky/pana hospodáře.

Jako podpůrné prostředky pro likvidaci štěnic umožňujeme praní zdarma na všech kolejích (5 cyklů) a mražení ostatních osobních věcí (pokud je to vhodné) na 24 hodin ve velkokapacitním mrazáku na Strahově bloku 4, 7 a 9.

Pro úspěch likvidace nežádoucího hmyzu je nezbytné dodržovat veškerá uvedená opatření.

Děkujeme za spolupráci

SÚZ ČVUT v Praze