Závadový systém

V ubytovacím systému ISKAM4 byl spuštěn závadový systém.