Příkaz ředitele na červenec 2024

Příkaz ředitele č. SÚZ_PŘ_2024_04_V05,
kterým se stanoví cena za kWh elektrické energie na ubytovacích zařízeních vybavených elektroměrem ve správě Správy účelových zařízení ČVUT v Praze.
Cena za 1 kWh elektrické energie v měsíci červenci 2024 činí 4,54 Kč včetně DPH.
Tento Příkaz nabývá platnosti a účinnosti dne 1. 7. 2024.

Dokument je ke stažení zde .