Poskytnutí dotace

Projekt Demolici objektů a šaten na ulici Skokanská finančně podpořila městská část Praha 6