1. kolo přidělování ubytování

ŽADATELÉ - Výsledky přidělování ubytování na kolejích v 1. kole (pro žádosti podané do 12.8.2022 včetně) naleznete zde https://web.suz.cvut.cz/Login. Nezapomeňte uhradit peněžní jistotu do 23. 8. 2021 (student: 3.500 Kč; student na stáži nebo výměnném pobytu: 5.500 Kč).